Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odpis od podatku dojazdu do ośrodka na turnus

08.03.2019
Autor: A.

Witam, mam grupę lekką niepełnosprawności, byłam w 2018 r. na turnusie rehabilitacyjnym. Ile i jak mogę odliczyć pobyt i dojazd do ośrodka? Pozdrawiam

Szanowna Pani,

turnus rehabilitacyjny wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. Turnus powinien spełniać kryteria art. 10c ww. ustawy, m.in. stanowić formę zorganizowaną, trwać co najmniej 14 dni, w ośrodkach znajdujących się w rejestrze.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), wśród wydatków na cele rehabilitacyjne, które można odliczyć w rocznym PIT, jest m.in. wydatek poniesiony na:

  • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
  • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane m.in. z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym.

Wskazane wyżej wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty). Jeśli chodzi o przejazdy środkami transportu publicznego, dowodem będą zakupione bilety kolejowe lub autobusowe na dojazd i powrót z turnusu rehabilitacyjnego. Jeżeli wykupi Pani także kuszetkę, wówczas jej koszt również powinien zostać odliczony. Dowody należy przechowywać przez 5 lat.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas