Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rozliczanie leków i karta parkingowa

09.10.2019
Autor: S.

Czy mi się należy karta pakingowa i czy mogę recepty w rozliczeniu rocznym odpisać w w skarbówce?

Szanowny Panie,

osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności nie otrzymują w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej (pkt 9 orzeczenia).

Odnośnie możliwości odliczenia leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej – zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku od osób fizycznych – w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie I SA/Go 284/16 – konieczność zażywania leków wymaga potwierdzenia, np. w formie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę lub innym dokumentem, który określa wystawcę i zawiera datę wystawienia, wskazuje osobę niepełnosprawną, określa leki oraz okres, w jakim leki powinny być przyjmowane.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas