Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Możliwość wyjazdu na turnus do ośrodka z innym kodem niepełnosprawności

31.01.2019
Autor: E.

Czy mogę jechać z dzieckiem autystycznym, kod 12-C, mającym problem z poruszaniem się – ma zaburzony wzorzec chodu – na turnus rehabilitacyjny do ośrodka, który nie ma wyszczególnionego takiego kodu, tylko 05-R? Moje dziecko ma problem z chodzeniem, rehabilitujemy nogi od 4 lat. Niestety, na orzeczeniu jest tylko jeden symbol. Dziecko jest wysoko funkcjonujące, dlatego najbardziej mi zależy na turnusie usprawniającym narząd ruchu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Szanowna Pani,

ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511) w art.10c określa turnus głównie jako zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Ustawa określa, że ośrodki, w których organizowane są turnusy, powinny zapewniać osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu.

Ustawa nakłada więc obowiązek dostosowania turnusów do określonej niepełnosprawności.

Natomiast Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 ze zm.) precyzuje w § 2. 2.:

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

  1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  3. z dysfunkcją narządu słuchu;
  4. z dysfunkcją narządu wzroku;
  5. z upośledzeniem umysłowym;
  6. z chorobą psychiczną;
  7. z padaczką;
  8. ze schorzeniami układu krążenia;
  9. z innymi niż wymienione w pkt 1-8 dysfunkcjami lub schorzeniami.

W przepisach czytamy też, że turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.

Nakłada się na organizatora obowiązki związane z uwzględnianiem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników (§ 13 ww. rozporządzenia). Wszystkie te zalecenia silnie związane są więc z rodzajem niepełnosprawności, a orzeczenie jest dokumentem bezsprzecznie je potwierdzającym. Może więc napotkać Pani trudności z realizacją swych zamierzeń – wyjazdem na ten właśnie turnus rehabilitacyjny. Jednak istotnym warunkiem uczestnictwa jest także, oprócz orzeczenia, wypełniony przez lekarza opiekującego się dzieckiem, wniosek. Jeśli zawarty zostanie w nim opis schorzenia, problemy ruchowe i ewentualne zalecenia zbieżne z programem realizowanym w ramach tego turnusu, być może uda się nań wyjechać, powołując się na § 8. 1. pkt 3) ww. rozporządzenia, w którym określa się, że kontroli podlega. czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami. Z pewnością warto jednak spróbować uaktualnić posiadane orzeczenie.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas