Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy komornik może zająć dofinansowanie z PFRON na dojazdy do pracy?

30.01.2019
Autor: R.

Dojeżdżam do pracy własnym samochodem ze względu na brak dojazdu komunikacją miejską i ze względu na moją niepełnosprawność. Czy komornik może mi zabrać dofinansowanie?

Szanowny Panie,

napisał Pan bardzo ogólnie o korzystaniu z dojazdu do pracy własnym samochodem, nie podając, jakiego dokładnie rodzaju są środki, z których Pan korzysta, tzn. czy bierze Pan udział w jakimś projekcie, czy ma Pan dofinansowanie np. z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy pracodawca Panu w jakiś sposób pokrywa wydatki, czy też są to sprawy związane ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowane ze środków PFRON (brak informacji na jakiej podstawie przyznane są środki).

Wskazuję, że art. 831 Kodeksu postępowania cywilnego wylicza enumeratywnie, jakie środki są wyłączone z egzekucji. I tak np. nie podlegają egzekucji sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych czy środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Z uwagi na powyższe, proszę o dokładne ustalenie pochodzenia środków i ponowne zadanie pytania. Zachęcam też do zapoznanie się z treścią art. 831 kpc.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas