Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

09.10.2019
Autor: A.

Chciałbym wiedzieć czy jest możliwość pracy (jakiejkolwiek), jestem inwalidą całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystecji, praca siedząca, poruszam się samodzielnie.

Szanowny Panie,

jeśli chodzi o zatrudnienie osoby calkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji to w zasadzie przepisy nie ograniczają możliwości jej zatrudnienia, w warunkach chronionych, ale także i na „otwartym rynku pracy”, pod pewnymi warunkami. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.) w art. 4 ust. 5 stanowi, że zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. zatrudnienia w formie telepracy.

Warunkiem zatrudnienia jest, że lekarz przeprowadzający badania zezwoli osobie niepełnosprawnej na to i dopuści ją do wykonywania określonych obowiązków pracowniczych. Pracodawca w tym celu skierowuje pracowników (zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych) do lekarza medycyny pracy. W poszukiwaniu zatrudnienia może pomóc uzyskanie orzeczenia z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Jeśli uzyska Pan odpowiednik posiadanego orzeczenia czyli znaczny stopień niepełnosprawności, to będą Panu przysługiwały takie same uprawnienia, a dla części pracodawców (niezaznajomionych z tą problematyką) słowo „znaczny stopień” brzmi znacznie lepiej niż „całkowicie niezdolny do pracy”. Niektórzy obawiają się (zupełnie niesłusznie) grożących im konsekwencji prawnych zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika. 

 

Z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas