Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Emerytura EWK a dotacja na założenie działalności gospodarczej

31.01.2019
Autor: B.

Witam! Czy osoba pobierająca emeryturę EWK może złożyć wniosek o dotację unijną na założenie działalności gospodarczej? Czy straci przez to prawo do tej emerytury?

Szanowna Pani,

to, czy będzie Pani mogła złożyć wniosek o dotację, zależy od tego, jakie są warunki formalne udzielenia danej dotacji unijnej. Zazwyczaj są to środki w ramach projektów aktywizujących zawodowo. Pani jest już w chwili obecnej na emeryturze. Proszę więc przede wszystkim dowiedzieć się w instytucji udzielającej takich dotacji, czy formalnie może Pani uczestniczyć w otrzymaniu środków.

Jednocześnie wskazuję, że samo podjęcie działalności gospodarczej przez emeryta nie spowoduje odebrania mu świadczenia.

Natomiast bardzo ogólnie rzecz opisując, zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emeryt jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu pozarolniczej działalności gospodarczej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

W związku z wielkością osiąganego przychodu prawo do emerytury może ulec zawieszeniu lub świadczenie to może ulec zmniejszeniu. Ponadto zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia grozi tym, którzy skorzystali z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę.

W związku z powyższym, w sprawie szczegółowych pytań w tym zakresie, aby dobrze przygotować się do ewentualnego podjęcia działalności gospodarczej, zalecam kontakt osobisty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas