Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Termin uprawomocnienia orzeczenia

31.01.2019
Autor: A.

W dniu dzisiejszym złożyłem wniosek o wydanie karty parkingowej w [do wiad. red.], jednakże urzędniczka CPR stwierdziła że, moje orzeczenie jeszcze się nie uprawomocniło, ponieważ ona dowiedziała się telefonicznie w [do wiad. red.] zespole, że potwierdzenie odbioru listu do [do wiad. red.] dotarło 22 grudnia i nieważne jest to, że ja odebrałem ten dokument na poczcie 17 grudnia 2018 roku. Od kiedy liczy się termin uprawomocnienia decyzji, od dnia odbioru na poczcie, czy od dnia, w którym potwierdzenie dostarczenia dotarło do wysyłającego? Jak te informacje mają się do RODO – czy ten, kto udziela jakichkolwiek informacji na mój temat bez mojej zgody telefonicznie nie łamie prawa?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

W związku z powyższym, gdy odebrał Pan (doręczono Panu) orzeczenie w dniu 17.12.2018 r. (poniedziałek), to 14-dniowy termin do wniesienia odwołania liczymy od dnia 18.12.2018 r. Odwołanie powinno więc zostać wniesione ostatecznie do końca dnia 31.12.2018 r. Po tym terminie następuje uprawomocnienie się orzeczenia. Nie ma tu znaczenia, kiedy potwierdzenie odbioru wróciło do urzędu. Liczy się data doręczenia Panu orzeczenia. W tym zakresie proszę też zapoznać się z pouczeniem zawartym w końcowej części Pana orzeczenia.

W kwestii RODO może Pan skorzystać ze swoich praw przewidzianych w RODO, kierując pytanie do instytucji w zakresie przetwarzania przez nią Pańskich danych osobowych.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas