Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Specjalny zasiłek opiekuńczy na babcię

21.01.2019
Autor: K.

Witam serdecznie. Chciałbym zwrócić się z pytaniem o specjalny zasiłek opiekuńczy. Moja 89-letnia babcia jest ciężko chora, posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do stałej/długotrwałej opieki. Obecnie jestem uczniem technikum, bez dochodu oraz nie podejmowałem nigdy pracy zarobkowej. Przeprowadziłem się do babci oraz zameldowałem się czasowo. Dochód na osobę wynosi 702 zł. Czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy?

Szanowny Panie,

według art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku jeśli zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku, kiedy nie ma innej osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu lub gdy ta osoba nie jest w stanie sprawować opieki.

W celu stwierdzenia, czy spełnia Pan kryteria przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, zalecam wizytę w miejscowym ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce urzędu miasta/gminy wypłacającej świadczenia.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas