Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny – odwołanie

21.01.2019
Autor: L.

Witam, mam pytanie. Składałam na zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka 7-letniego, dziecko 70 procent nie widzi na lewe oko, jest leczone psychiatrycznie oraz ma nauczanie indywidualne w szkole. Dziecko dostało odmowę, pytanie, dlaczego, proszę o odpowiedź i jak mam napisać odwołanie?

Szanowna Pani,

zasiłek pielęgnacyjny ma za zadanie częściowo pokrywać wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Przyznanie zasiłku dziecku do lat 16 przysługuje, o ile posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli otrzymała Pani odmowę przyznanaia takiego orzeczenia, może się Pani odwołać. Od orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia, zgodnie z pouczeniem zawartym na orzeczeniu, za pośrednictwem powiatowego zespołu. Jeśli uzna Pani orzeczenie wojewódzkiego zespołu za również niekorzystne, można złożyć odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych z wnioskiem o powołanie biegłego z dziedziny medycyny, w której osoba zainteresowana jest leczona. Postępowanie odwoławcze przed sądem jest wolne od opłat i nie wymaga pomocy adwokata.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas