Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy pracodawca może pytać na co choruję?

21.01.2019
Autor: B.

Proszę o informację, czy pracodawca lub rekruter ma prawo pytać mnie o to, na co choruję? Kody choroby podaję, bo są na grupie, jednak kiedy pada pytanie o nazwę choroby, czuję się bardzo niekomfortowo, bo i tak mało kto wie, czym jest polineuropatia ruchowo-czuciowa, a kiedy słyszą taką nazwę, to nigdy już więcej nie dzwonią i nie proponują mi pracy.

Szanowna Pani,

pracodawca nie może wymagać od kandydata do pracy podania informacji na temat schorzeń, na które kandydat cierpi. To lekarz medycyny pracy decyduje czy dana osoba, biorąc pod uwagę jej schorzenia, może pracować na konkretnym stanowisku pracy.

W prawie pracy obowiązuje zasada równouprawnienia i pracodawca powinien kierować się jedynie kwestiami merytorycznymi (doświadczenie, wykształcenie itp.) również w przypadku kwestii nawiązania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 183a § 1. Kodeksu Pracy - pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas