Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy stracę rentę rodzinną gdy wyjdę za mąż?

22.01.2019
Autor: M.

Czy osoba z niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji, posiadająca rentę rodzinną, może wyjść za mąż bez obawy o jej utratę?

Szanowna Pani,

zgodnie z art.  68.  Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - prawo do renty rodzinnej mają:

1.  Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  • do ukończenia 16 lat;
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

2.  Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Tak więc, aby mogła Pani otrzymywać rentę rodzinną w dalszym ciągu, powinna Pani spełniać warunki wskazane w/w przepisie. Co do faktu zawarcia przez Panią związku małżeńskiego można skonsultować sprawę z doradcami ZUS, sam nie znalazłem przepisu, który wykluczałby prawo do renty rodzinnej w przypadku pozostawania przez dziecko w związku małżeńskim.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas