Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dopłata do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym stopniem

19.01.2019
Autor: B.

Jak naliczane jest wynagrodzenie za ósmą godzinę pracy przy stawce godzinowej 13 zł + 62% premii?

Szanowny Panie,

jeżeli wobec pracownika nie zostało wydane orzeczenie lekarskie o wyrażeniu zgody na pracę w „zwyczajnym” wymiarze czasu pracy:

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Art. 16 ust. 1: przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I PK 168/15 – „za ósmą godzinę pracy w ciągu doby niepełnosprawnemu pracownikowi należy się rekompensata z tytułu wykonywania obowiązków w nadgodzinach”.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas