Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pracodawca i pracownik a wypłaty z PFRON

20.01.2019
Autor: N.

Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty jakiejś kwoty pracownikowi ze stopniem umiarkowanym z PFRON i jakiej?

Szanowna Pani,

w związku z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca może otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego pracownika. W związku z ww. zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością na umowę o pracę, osobie takiej przysługują uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów ww. ustawy. Są to przede wszystkim skrócony czas pracy, prawo do dodatkowej przerwy w czasie pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, prawo do odpłatnego zwolnienia od pracy w związku z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny czy prawo do odpłatnego zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych.

Pracodawca nie jest natomiast zobowiązany do wypłacania pracownikowi środków uzyskanych z PFRON na jego wynagrodzenie. Obowiązkiem pracodawcy jest wypłata pracownikowi wynagrodzenia za pracę, ustalonego w umowie o pracę.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas