Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ważność karty parkingowej. Czy istnieje „okres przejściowy”?

08.03.2019
Autor: N.

Dzień dobry. Czy w sytuacji, gdy wydana karta parkingowa utraciła ważność i wniosek o nową nie został jeszcze rozpatrzony przez MOPS, można jej używać dalej? Czy jest coś w rodzaju „okresu przejściowego”? Czy narażam się na mandat? Jeśli można, to proszę też o odpowiedź, czy prawidłowo oznaczone miejsce ma kolor niebieski i symbol P-24 i niepotrzebne są linie wyznaczające miejsca (P-18, P-20)?

Szanowny Panie,

ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1990z późn.zm) w art. 8 ust. 1 stanowi: Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2.

Natomiast w ust.5e mówi: Karta parkingowa traci ważność:

  1. po upływie terminu ważności karty (...)

Nie posiadając więc ważnej karty parkingowej, naraża się Pan na mandat.

Jesli chodzi o prawidłowe oznakowanie miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, informacje na ten temat wraz rysunkami znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas