Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy od osoby niepełnosprawnej można wymagać pracy na popołudnie?

20.01.2019
Autor: B.

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może pracować w systemie dwuzmianowym w zakładzie produkcyjnym (na popołudnie) i czy pracodawca może pracę na popołudnie od osoby niepełnosprawnej wymagać?

Szanowny Panie,

osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może pracować na dwie zmiany, byleby były przestrzegane przepisy dotyczące zakazu pracy takiego pracownika w godzinach nocnych, nadliczbowych i powyżej 7 godzin na dobę (35 w tygodniu). Odnośnie ustalania godzin pracy, pracodawca wręcz powinien ustalić godziny pracy swoich pracowników.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas