Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co nas czeka w 2019 roku?

27.12.2018
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu, P. Stanisławski (2), Morten Justesen/Freeimages.com
Cztery zdjęcia przedstawiające: pieniądze, klawisze windy, pędzący pociąg i pracującą kobietę oraz napis: zmiany 2019

Podwyżka rent oraz zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, większe pieniądze za pracę. Do tego Fundusz Solidarnościowy, Ustawa o dostępności... Sygnalizujemy najważniejsze zmiany w przepisach, które będą dotyczyć osób z niepełnosprawnością w 2019 r.

Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 106 zł

Świadczenie pielęgnacyjne jest co roku waloryzowane 1 stycznia. W 2019 r. wyniesie ono 1583 zł „na rękę” (wzrost o 106 zł).

Przysługuje ono:

 • matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub gdy nie podejmuje się pracy w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki).

Więcej informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym znajdziesz na naszym portalu.


Płaca minimalna w 2019 r.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 2250 zł brutto (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł). Podwyżka płacy minimalnej przekłada się na poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 1,5 miliona Polaków zarabia według stawek minimalnego wynagrodzenia.

Do 14,70 zł brutto wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Obecnie to 13,70 zł.

Kobieta na wózku trzyma dokumenty przy biurku z dwoma komputerami


Terminowość kosztów płacy

1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do pensji pracownika z niepełnosprawnością. Do Ustawy o rehabilitacji dodano nowy artykuł (wynika to z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Przepis ten przewiduje, że pracodawca nie straci prawa do miesięcznego dofinansowania na pracowników z niepełnosprawnością, jeżeli ureguluje koszty płacy z więcej niż 14-dniowym uchybieniem terminów, ale niedopłata nie przekroczy 2 proc. „składek należnych za dany miesiąc”.


Waloryzacja rent i emerytur

Od marca 2019 r. najniższa renta i emerytura wzrośną do 1100 zł brutto. Wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji – nie mniej niż o 70 zł brutto. Najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc.

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do:

 • 1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,
 • 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).

Waloryzacja obejmie emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytury pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.


Kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego

Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • dziecku z niepełnosprawnością,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
 • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Więcej informacji o zasiłku pielęgnacyjnym znajdziesz na naszym portalu.

Złotówki i grosze leżące na banknotach


Startuje Fundusz Solidarnościowy

Od 1 stycznia 2019 r. ma rozpocząć działanie Fundusz Solidarnościowy. Na jego budżet składają się głównie: część składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz tzw. danina solidarnościowa – zbierana od osób, których dochody przewyższają 1 mln zł rocznie.

Środki z daniny zaczną trafiać do Funduszu od 2020 r. W przyszłym roku jego budżet ma wynieść ok. 560 mln zł i opierać się będzie głównie na środkach z Funduszu Pracy. Ponieważ Fundusz Solidarnościowy wraz ze swoimi programami dopiero się tworzy, prognozuje się, że w 2019 r. uda się z niego wydać ponad 400 mln zł.

W pierwszym etapie finansowane będą:

 • dodatek do emerytury tzw. EWK dla rodziców opiekujących się osobami z niepełnosprawnością;
 • opieka wytchnieniowa, czyli zwiększony dostęp do usług w domu i okresowy pobyt podopiecznych w dostosowanych placówkach;
 • wsparcie usług asystentów osób z niepełnosprawnościami;
 • w 2019 r. procedowana będzie ustawa o zatrudnieniu wspomaganym, która wprowadzać będzie trenera pracy wspierającego osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności z samodzielnym wejściem na otwarty rynek pracy i funkcjonowaniem na nim;
 • opracowanie nowych rozwiązań, które będą czymś pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a środowiskowymi domami samopomocy;
 • pojawią się także propozycje zmian w obszarze turnusów rehabilitacyjnych.

Powstanie Ustawa o dostępności

Ustawa o dostępności ma wejść w życie w 2019 r., w dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. Jej celem jest zapewnienie w różnych obszarach dostępności osobom z niepełnosprawnością, które wtedy na równi z innymi będą mogły korzystać z przestrzeni publicznej, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Największe wymagania w zakresie zapewnienia dostępności będą postawione wobec instytucji publicznych, władzy sądowniczej i organów kontroli.

fragment windy, wskazujący na piętro 0, na którym winda się znajduje

Ustawa zakłada m.in.:

 • powstanie Rady Dostępności o charakterze opiniodawczo-doradczym;
 • wprowadzenie certyfikacji – organy władzy publicznej oraz sądy i trybunały będą zobowiązane do uzyskania certyfikatu dostępności, który nadawany będzie po przeprowadzonym audycie i spełnieniu określonych wymagań w zakresie dostępności;
 • obowiązek publikacji informacji przez podmioty o prowadzonej działalności w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz o rodzajach dostępności, którą one oferują;
 • wydanie standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej;
 • wyznaczenie mechanizmu koordynacji planowania i wykonywania działań związanych z dostępnością w ramach rządu;
 • obowiązek dla ministrów, w ciągu jednego roku po wejściu w życie ustawy, dokonania przeglądu prawa pod kątem dostępności, ich raporty oceni Rada Dostępności, a następnie w ciągu następnego roku ministrowie przygotują propozycje zmian zapewniających dostępność;
 • ocenianie wszystkich programów rządowych lub sektorowych przez ministra rozwoju regionalnego pod kątem dostępności;
 • przekazywanie przez podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępności co 4 lata raportów o stanie dostępności w zakresie swojej działalności i publikowanie ich na swojej stronie internetowej;
 • powstanie spójnego systemu kryteriów i metodologii certyfikacji procesu dostępności (rozwiązania szczegółowe zostaną przyjęte w drodze rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego);
 • wprowadzenie sankcji finansowych zarówno za brak zapewnienia dostępności przewidzianej ustawą, jak i za brak posiadania ważnego certyfikatu potwierdzającego wdrażanie dostępności.

Większe prawa pasażerów w ruchu kolejowym w UE

Europosłowie poparli nowe przepisy w ruchu kolejowym w Unii Europejskiej, które bardziej chronią osoby z niepełnosprawnością. Parlament Europejski rozpocznie negocjacje w tym obszarze z członkami UE po głosowaniu Rady.

Szybko jadący przez stację pociąg

Jeśli przepisy wejdą w życie:

 • wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe w UE musiałyby zagwarantować bezpłatną pomoc dla osób z niepełnosprawnością i z ograniczonymi możliwościami w poruszaniu się;
 • musiałyby też zapewnić pełne odszkodowanie za uszkodzony lub zaginiony sprzęt do poruszania się oraz wyszkolone zwierzęta;
 • jeśli pociąg byłby opóźniony od godziny do półtorej, przewoźnik musiałby zwrócić 50 proc. ceny biletu, jeśli opóźnienie wyniesie od 90 do 120 minut – zwróci 75 proc. ceny biletu, a więcej niż 120 minut – całą kwotę za bilet;
 • państwa UE w ciągu roku od wejścia w życie nowych przepisów musiałyby przestać korzystać ze zwolnień co do przestrzegania praw pasażerów w ruchu kolejowych, jak jest obecnie;
 • pasażer będzie miał prawo do bardziej rozległej informacji co do obowiązującego prawa;
 • procedury składania skarg będą musiały być bardziej przejrzyste;
 • pociągi będą musiały zapewnić więcej miejsc dla rowerów.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Renta socjalna
  Mana
  30.05.2019, 11:24
  Dlaczego matka która opiekuje się dzieckiem niepnosprawnhm od urodzenia a które jest teraz dorosłe nie może dostać emerytury matrzynej preciez ona nie mogła pracować wcale
  odpowiedz na komentarz
 • opiekun
  teresa23@poczta.onetpl
  25.05.2019, 04:13
  Opiekun osoby starszej powinien brać świadczeniawyższe niż 620 zł opieka nad osobą starszą jest ciężka niż nad dziećmi
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  05_R
  04.05.2019, 13:49
  DLACZEGO RÓŻNE INSTYTUCIE W TYM KRAJU ZARABIAJA NA OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH A SAM ZAINTERESOWANY NIE MA NIC Z TEGO !!! Kto DZIS POMOZE FINANSOWO NP OSOBOM PO WYPADKU W DRODZE DO PRACY jak wprowadzili ustawę w 2007 r TO NIKT NIE OTRZYMA ZADNEGO ODSZKODOWANIA ZA TO i NIKT nie informował o tym ZEBY MIEC PRYWATNIE UBEZPIECZENIE NA DOJAZD DO I Z PRACY !!,,
  odpowiedz na komentarz
 • Opiekunowie osób niepełnospr.DOROSŁYCH
  Katarzyna Górczyńska
  29.04.2019, 17:59
  A GDZIE JEST UMIESZCZONA NASZA GRUPA SPOŁECZNA, KTÓRA NIE JEST DARMOZJADEM NASZEGO PAŃSTWA TYLKO WYRĘCZA ZE SPRAWOWANIA NALEŻYTEJ OPIEKI- PAŃSTWO POLSKIE? Kiedy zostanie wykonany Wyrok TK w sprawie zrównania grupy opiekunów os.niepełnospr.dorosłych z opiekunami os.niepełnospr.nieletnich? My dostajemy od listopada 2018- 620zł. a opiek nieletnich niepełnospr.-1580zł na rękę. Jest jasne ,że Prezydent RP i Cały Rząd RP niczym nie różni sie od poprzedników PO i PSL. PO i PSL robiąc różnice w tej grupie społecznej dało do zrozumienia ,że opiekunowie os.dorosłych niepełnospr. muszą znacznie odczuć,że nie są mile widziani i sa wyzyskiwaczami Polski, sa nieproduktywni dla Polski, dorośli niepełnosprawni są już zżytym towarem który korzyści już nie przyniesie- i nie należy im się żadna godna zapłata za pracę którą wykonują tez 24-ry godź na dobę. Nie wykonując Wyroku TK Prezydent i Rząd RP tak naprawdę podpisują się obiema rękoma i sumieniem pod tym czego dokonało PO i PSL. Według mnie Oni wcześniej czy później zrobią z nami porządek aby nasi bliscy dorośli, chorzy rodzice,niepęlnosprawni otrzymali takie bezpieczeństwo i podziękowanie za wychowanie młodego pokolenia Polski,że sami będą prosili i błagali o eutanazję!!!!!!!!! Prawda Panie Prezydencie,Pani Rafalska ,Pani Szydło.Panie Morawiecki, Panie Kaczyński i cała Wasza RESZTA. Teraz kierujecie sie do PE i UMYWACIE RĘCE JAK PIŁAT - mówiąc - NIE NASZA TO TERAZ SPRAWA TEJ GRUPY SPOŁECZNEJ Z WYROKU TK !!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • emerytury czerwcowe
  emeryt czerwcowy
  06.04.2019, 12:55
  kiedy ten rząd niby prawa i sprawiedliwości wyrówna emerytury emerytom czerwcowym,którzy stracili po kilkaset złotych przechodząc nieświadomie na emeryturę w czerwcu teraz co prawda to się nagłaśnia,ale wcześniej nikt nie wiedział,że się straci przechodząc na emeryturę w czerwcu to jest niezgodne z konstytucją i niesprawiedliwe.
  odpowiedz na komentarz
 • Mniej pieniędzy dla organizacji wspierających niepełnosprawnych.
  Edyta
  22.03.2019, 10:29
  No i wiadomość z ostatniej chwili- PFRON da mniej pieniędzy na organizacje wspierające niepełnosprawnych. Zabiorą tym którzy niemal nic nie mają żeby finansować plany Kaczyńskiego na "prezenty" dla reszty społeczeństwa. Taka jest sprawiedliwość pisu.
  odpowiedz na komentarz
 • Piszcie o swojej sytuacji.
  Edyta
  22.03.2019, 10:18
  To hańba, że pozwala się komukolwiek żyć za 700 złotych. Albo 900. Jak w XXI wieku, w Europie, można pozwalać na to żeby tak było?? Zarówno Duda jak i Kaczyński są winni tej sytuacji. Bo o ile poprzednie rządy nic nie zrobiły, to ci dwaj ogłaszali wszem i wobec, że ich celem jest "dobra zmiana" i pomoc tym o których poprzednie rządy zapominali. Apeluję do wszystkich niepełnosprawnych żeby pisali do rzecznika osób niepełnosprawnych, do premiera, a nawet do prezydenta i mówili im jak się żyje w tym kraju będąc chorym. Nie dajmy im o sobie zapomnieć! Może to nic nie da ale przynajmniej będziemy mieć świadomość, że próbowaliśmy... Nic więcej nie możemy. Niestety.
  odpowiedz na komentarz
 • Polityka a niepelnosprawni
  D.Jedrzejczyk
  02.03.2019, 14:13
  Naturalna selekcja.Gra sie na zwloke.Gro osob niepelnosprawnych nie doczeka zmian.Wykrusza sie albo z powodu zlej opieki medycznej, braku wsparcia, fatalnie funkcjonujacych organizacji rzekomo wspierajacych ON, typu PCPR, PFRON, INTEGRACJI, innych. Ale skad brac fundusze, skoro większość idzie na Toruń.
  odpowiedz na komentarz
 • Roza
  Różą
  24.02.2019, 12:08
  Wstyd żyć ne umierać to est ponoć nepelnosprawnym wstyd to est osusztwo
  odpowiedz na komentarz
 • Henryk
  Agharta
  15.02.2019, 23:59
  Zamiast pomocy niepełnosprawni dostaną tylko posmakować zapach kiełbasy ale samej kiełbasy już nie. Tak jak teraz obowiązujące prawo i jak się pisze o pomoc to dostaje się jedno takiego programu nie ma ale jest inny ale nie do spełnienia.
  odpowiedz na komentarz
 • Tak sie poprawia.
  Borzoi
  07.02.2019, 21:29
  Waloryzacja rent i emerytur miała być 3,6 a będzie ....... 2,4
  odpowiedz na komentarz
 • sprawiedliwosć
  Maria
  05.02.2019, 17:41
  Każda ON najlepiej wie na co potrzebne są pieniądze, stwarzanie przymusowego rozkładania pieniędzy z nowego programu solidarnościowego nie idzie ku normalności.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy to dobra zmiana ?
  Kropek
  28.01.2019, 05:18
  Może nas to dotyczy? I likwidujecie forum ON . To taki Wasz sposób na zamykanie ust? Wiem wiem , nie ogarnialiście tego, to najłatwiej pozbyć się kłopotu zamykając możliwość swobodnego wypowiadania.
  odpowiedz na komentarz
 • Prośba do redakcji o poruszenie tematu.
  interesant
  25.01.2019, 13:33
  Szanowni Państwo! Dobrze, że już Państwo mówicie o relacjach OzN z innymi. Jednak niestety temat wciąż niewyczerpany. Otóż odnoszę niemiłe wrażenie, że w społeczeństwie - a nawet w rodzinach - wciąż jeszcze pokutują trzy stereotypy. Pierwszy to "biedny kaleka, którego we wszystkim trzeba wyręczać". Drugi to "natrętny ciężar, który za dużo wymaga, a przecież ma zapewniony wikt, opierunek, edukację i leczenie i na więcej nie ma czasu". Trzeci to "niepełnosprawny-heros, który tak świetnie sobie radzi, że trzeba to opisać w mediach", i nie chodzi tu tylko o błahostki takie jak zwykłe zrobienie sobie kanapki. Paradoksalnie w tym trzecim też widzę przejaw dyskryminacji, a to dlatego, że ktoś potem może chcieć mieć jakikolwiek kontakt z daną OzN dlatego, że jest ona sławna. Pozdrawiam!
  odpowiedz na komentarz
 • mietek niepelno sprawny
  niepelnosprawny 80 lat 73 letnim
  23.01.2019, 15:43
  Pasozyty niepelno sprawnyh i seniorow nie pomloteogom to sa hieny ktorzy muszom sie dobrze nalykac a ja niepelnosprawny 80 letni z rrentom 1o93zl umre tak mi pomaga Rafalska
  odpowiedz na komentarz
 • A propos rozpatrywania sprawy kolei przez PE.
  ZA
  20.01.2019, 14:12
  Cieszę się, że wspomnieliście Państwo na ten temat. W tym roku będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy myśleliście Państwo o zorganizowaniu debaty pomiędzy kandydatami z niepełnosprawnością z list wszystkich komitetów wyborczych?
  odpowiedz na komentarz
 • Nazwijmy rzeczy po imieniu
  rekin
  14.01.2019, 14:26
  Świadczenia o takiej kwocie nie powinny nazywać się rentą a ich rzeczywistymi możliwościami dla osób pobierających.Czyli :jałmużną socjalną,jałmużną inwalidzką itp
  odpowiedz na komentarz
 • dot. opiekunów dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  K.
  11.01.2019, 15:44
  Czy w 2019 roku doczekamy się wreszcie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 (TK K 38/13) w sprawie niekonstytucyjności różnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność? Zajmuję się osobą wentylowaną mechanicznie, w bardzo znacznym stopniu niesprawną ruchowo, ale za to całkowicie sprawną intelektualnie, wymagającą wielogodzinnej pielęgnacji i całodobowego nadzoru, jak również asysty w zaspokajaniu swoich potrzeb wyższego rzędu . Nie mam prawa do żadnego świadczenia z tego tytułu, ponieważ nieznacznie przekraczamy kryterium dochodowe. W związku z tym nie jestem objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, ani emerytalno - rentowym. Emerytura mojego podopiecznego po blisko 40 latach pracy z postępującą chorobą i niepełnosprawnością w tle wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym wynosi 1680 zł.Minister Rafalska każe czekać na reformę systemu orzecznictwa. Jak długo jeszcze? Nie widzę w powyższych propozycjach niczego dla siebie i bliskiej mi osoby.
  odpowiedz na komentarz
 • dot.funduszu solidarnościowego
  Katarzyna z Polanicy Zdrój
  10.01.2019, 15:09
  Czy w końcu ktoś zajmie się wyrównaniem zasiłku opiekuńczego dla opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych? Jak czytam to z tego funduszu mają być wspierane te osoby które zajmują się os.niepełnospr.nieletnimi!!!!! To skandal.A nasza grupa dalej na śmietniku,tak jak dzieci nienarodzone a które sa zbijane jeszcze w łonie matki.Pis gdzie Twoje sumienie?,to znaczy -Pis to grupa ludzi i do Was sie zwracam-gdzie Wasze sumienie,?jakie ono jest,?Jak możecie przekazywać znak POKOJU w czasie EUCHARYSTII????? W IMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ WZYWAM KAŻDEGO Z WAS DO WYPEŁNIENIA PRZYRZECZENIA KTÓRE ZŁOŻYLIŚCIE W CZASIE KAMPANII WYBORCZEJ.TO JEST MOJE KOLEJNE WEZWANIE DO WAS. PANI SZYDŁO,PANI RAFALSKA,PANIE PREZYDENCIE DUDA,PANIE PREZESIE PIS KACZYŃSKI,PANIE PREMIERZE MORAWIECKI----WZYWAM WAS DO ZREALIZOWANIA TYCH PRZYRZECZEŃ ;1.ZRÓWNANIE WYS.KWOT OPIEKUNÓW OS.NIEPEŁ.DOROSŁYCH Z OPIEK.OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIELETNICH. 2.ZATRZYMANIE LEGALNEJ ABORCJI W POLSCE. KRZYWDA JAKĄ WYRZĄDZILIŚCIE NAM UPOMNI SIĘ U KAŻDEGO Z WAS OSOBNO.!!!!!!!!!!!! Ona da o sobie znać każdemu z Was osobno.
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej
  Sandra
  06.01.2019, 06:36
  Czy jest wdrożony na ten rok projekt zapewniający dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej?
  odpowiedz na komentarz
 • kiedy nowy system
  wojciech 58
  04.01.2019, 09:53
  Kiedy będzie nowy system orzekania?
  odpowiedz na komentarz
 • Prawo i Sprawiedliwość??
  Kasia
  03.01.2019, 18:29
  Moja sąsiadka której mąż prowadził działalność gospodarczą nie musiała pracować ,tylko zajmowała się czwórką swoich dzieci.Obecnie od marca bieżącego roku rząd PIS-u będzie jej wypłacał emeryturę matczyną za czwórkę dzieci,chociaż sąsiadce te pieniądze nie są konieczne ,bo dobrze jej się powodzi,Jej dorosłe dzieci założyły swoje rodziny ,dwójka z nich wyjechała do Niemiec. Ja 20lat pracowałam ,jednocześnie przy pomocy mojego męża i teściowej zajmowała się niepełnosprawną od urodzenia córką.Ja prawie dzisiaj 60-letnia emerytka nadal dżwigam moją niepełnosprawną córkę a sąsiadka uśmiechnięta jeżdzi po wczasach i jeszcze rząd PIS jej dopłaci, a mnie do wypracowanej emerytury EWK nie chce dołożyć do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.Gdzie tu sprawiedliwość?????????????
  odpowiedz na komentarz
 • JA NIE ŻĄDAM NICZEGO EXSTRA - ja w Nowym Roku chcę tylko sprawiedliwości
  matka54
  31.12.2018, 16:10
  70 zł brutto dokładają do emerytury EWK a mnie 600 zł/mc netto "dosypki" się należy. Powiedzcie jak żyć z niepełnosprawnym (dorosłym synem) za 870 zł/mc? PAŃSTWO BEZPRAWIA - będę nagłaśniała sprawę emerytur EWK do skutku - jestem karana za to, że pracowałam. Znowu o sobie przypominam: Ja już w tej sprawie od dawna działam. Pisałam do MPiPS, RPO i prezydenta RP. Od wszystkich otrzymywałam odpowiedzi. A to, że Państwo nie ma pieniędzy. To, że będą prowadzone prace nad rozwiązaniem tej kwestii. Nawet min. Rafalska czasami coś przebąkuje, że mają tę sprawę (EWK) na uwadze. Ale to jest tylko puste gadanie i przeciąganie sprawy. Ja nie mogę iść do Sejmu protestować tak jak moje koleżanki z którymi sympatyzowałam. Wspierałam Ich całym sercem. Jestem matką niepełnosprawnego od urodzenia wymagającego całodobowej opieki ponad 30 letniego syna. Przed laty z konieczności przeszłam na emeryturę EWK. Obecnie otrzymuję ok. 870 zł/mc. Chce zrezygnować z emerytury i otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne tak jak moje koleżanki, które emerytury nie wypracowały. Również opiekujące się swoimi niepełnosprawnym dziećmi. Ale nie mogę. Rażącą niesprawiedliwością jest, gdyż otrzymuję o 600 zł/mc mniej od świadczenia pielęgnacyjnego (netto 1477 zł/mc). Dlaczego Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zajmie się wyrównaniem tej rażącej niesprawiedliwości? Rodzic otrzymujący emeryturę EWK opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności powinien otrzymywać wyrównanie do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego 1477 zł/mc. W moim przypadku 600 zł/mc. Zostało Nas jeszcze ok. 34 tysięcy. Czy Rząd czeka aż problem rozwiążę się w sposób naturalny? W latach 1989 – 1998 matka wychowująca dziecko niepełnosprawne po 20 latach pracy mogła przejść na emeryturę EWK (lub ojciec po 25 latach pracy). Są to emerytury najniższe czyli brutto 1029 zł/mc (netto 870 zł/mc). A rodzic opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne 1477 zł/mc netto.
  odpowiedz na komentarz
 • Do heleny
  Mistrz
  31.12.2018, 12:32
  Pracowałaś, bo byłaś w stanie i musiałaś, bo nie miałaś lat pracy, aby dostać rentę. Logiczne. Zauważ jednak, że są też osoby, które wypracowały kilkadziesiąt lat, mają rentę, ale np. żyją samotnie. Chodzi generalnie o takie osoby, które sobie nie radzą, a nie posiadają rodziny, która by im pomogła. To tu jest rola Państwa - wspomagać tych, którzy sobie nie radzą. Obecnie jest świadczenia - od jutra 1577 zł, ale tylko dla rodziny. Dlaczego np. dobry sąsiad, czy sąsiadka nie może się poświęcić i właśnie zająć mną. Dlaczego tylko rodzina jest uprawniona do świadczenia. To osoba niepełnosprawna wie najlepiej kto pomaga i kto może pomóc badziej, kiedy zwyczajnie będzie to się komuś opłacać. TO WYMAGA ZMIANY. Oczywiście wysokość rent i emerytur też powinna rosnąć na równi z PKB. Skoro podwyżki Rok do roku w przedsiębiorstwach sięgają 7,5%, to o tyle należałoby waloryzować świadczenia. Służbom, lekarzom, nauczycielom i innym grupom społecznym podwyższają pensje o grube tysiące. Dlaczego nas nie szanują i rzucają ochłapy ?
  odpowiedz na komentarz
 • wysokosć zasiłków
  helena
  30.12.2018, 19:12
  Ciągle wszyscy narzekają. Jamieszkałam na wsi tam uległam wypadkowi, w którym straciłam lewą nogę. zostałam bez środków do życia. Dostałam tylko odszkodowanie, które musiałam sama wysądzić i to było wszystko .Renty nie dostałam bo nie byłam ubezpieczona. poDWOCH LATACH WYJECHAŁAM DO KATOWIC DO SIOSTRY ale tylko mieszkać.ZNALAZŁAM PRACĘ WZPCH w katowicach dojeżdzałam z przesiadką dopracy .i nikogo nie obchodziło jak ja sobie radzę i tu poznałam męza urodziłam dwoje dzieci inie narzekałam bo nie miałam na to czasu . Ne było dla mnie taryfy ulgowej byłam traktowana na równi ze sprawnymii dawałam sobie radę .Mąż też jest niepełnosprawny , pracował na pól etatu ja na cały i przetrwaliśmy te najgorsze lata Teraz mamy emeryturę obydwoje ja mniejszą on trochę większą i jakoś sobie radzim. helena
  odpowiedz na komentarz
 • Wysokość zasiłku a dodatku pielęgnacyjnego
  ONKA
  29.12.2018, 16:21
  Przy obecnej pracy służby zdrowia i zmuszania pacjenta do leczenia się w gabinetach prywatnych szczególnie u specjalistów ( do nich czeka się nawet z boreliozą kilka m-cy) dodatek pielęgnacyjny w kwocie 200 paru zł jest zbyt niski włącznie z rentą rodzinną obojętnie czy inwalidzką z całkowitą niezdolnością do pracy. Wszędzie wałkuje się problemy dziecka, a co ma powiedzieć dorosły człowiek. Jak on ma żyć. Jak zejść z drugiego piętra bez windy? Brak konkretnego budownictwa mieszkalnego? Brak jakichkolwiek perspektyw szczególnie dla tych którzy nie z własnej winy stracili prawo do pracy z powodu inwalidztwa stałego. Tu także należą się super podziękowania dla lekarzy, którzy często bagatelizują sygnały początku choroby. Jak można opisać osobę po wypadku lokomocyjnym na pasach że ma osteoporozę. To co się teraz dzieje i obiecuje to wprost żałosne. Nie wierzę ani w tę waloryzację ani w poprawę nam życia. Moje kalectwo to wina lekarzy !!!
  odpowiedz na komentarz
 • Artur Postój
  anna
  29.12.2018, 11:42
  Zasiłek pielęgnacyjny podniosą od 1 listopada 2019 r. do kwoty 215 zł 85 gr. (czyli tyle ile wynosi teraz dodatek pielęgnacyjny wypłacany z ZUS). Ale świadczenia z ZUS są rewaloryzowane co roku, a zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany na mocy innej ustawy (przepisów), więc na kolejną jego podwyżkę pewnie trzeba będzie czekać kolejne kilkanaście lat. Gdy matki w Sejmie znowu zrobią blokadę. :)
  odpowiedz na komentarz
 • dodatek pielęgnacyjny
  Elżbieta.J.
  28.12.2018, 20:02
  Proszę o wyjaśnienie co z dodatkami pielęgnacyjnymi do rent inwalidzkich z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,czy one też wzrosną? Bo cały czas mowa o zasiłkach,a o dodatkach nic. Uważam,że powinna być jedna nazwa,albo dodatek,albo zasiłek. Z tego co pamiętam to dodatki wcale nie wzrastają, dlaczego,przecież też są dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bardzo proszę również przysłać mi odp.na e-mail. Dziękuję. Pozdrawiam.
  odpowiedz na komentarz
 • Dostępność+
  Józef Bogdaszewski
  28.12.2018, 18:10
  Program dobry, zawiera wiele elementów, tylko brak jednego - podstawowego, priorytetowego - obszaru "godne życie", w którym zawarte byłyby wszystkie bolączki środowiska niepełnosprawnych. Tego mi właśnie brakuje. Brakuje mi podmiotowego podejścia do problemu niepełnosprawnych; osoba, rodzina.
  odpowiedz na komentarz
 • Nie chodzi o renty socjalne, a o renty z tytułu niezdolności do pracy !
  Mistrz
  28.12.2018, 06:35
  Te renty zostały zapomniane i realnie co roku obniżają się. Ja się pytam dlaczego daje się gratisy niepracującym oraz tym, którzy nie opłacali składek ZUS, albo też przedsiębiorcom, którzy płacili minimalne składki, a nie docenia się tych, którzy uczciwie "budowali kraj" ze swoich składek, dla ludzi z dużym stażem składkowym. To oszustwo rządu pokazujące kierunek dla młodych -> nie płaćcie składek, ani podatków, pracujcie na czarno, bo rząd PIS i tak wam da. PIS z podatków rencistów da też 500+ i 300+, a także darmowe emerytury dla matek czworga dzieci. Te, które pracowały i oddały dzieci do przedszkoli i żłobków są głupie i naiwne. Rząd PIS wyróżnia kombinatorów ! Zapamiętamy przy wyborach...
  odpowiedz na komentarz
 • renta socjalna
  niepełnosprawny
  27.12.2018, 14:57
  Bardzo proszę mi powiedziec ,pytam rządzących tym krajem ,jak mamy życ z rentą 800 zł.???? dlaczego z funduszu solidarnosciowego ani grosza nie będzie dla chorych ludzi/????
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas