Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niemożność korzystania z mieszkania ze względu na bariery architektoniczne

20.01.2019
Autor: S.

Witam. Jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim... Stopień niepełnosprawności znaczny, orzeczenie na stałe. Zwracam się do państwa z zapytaniem, mianowicie zakupiłem mieszkanie na drodze przetargu urzędu miasta, mieszkanie gminne, teraz moje własnościowe :) Mieszkanie jest na parterze, ale mimo to potrzebuję podjazdu czy windy... Czy mam prace wykonywać we własnym zakresie, czy kierować się do spółdzielni... a może do gminy? W końcu gmina ma informacje, komu sprzedaje... To samo dotyczy miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, do kogo się zwrócić? Spółdzielnia? Urząd miasta, wydział architektury? Czy może wydział transportu, czy polityki społecznej? Czy jest szansa, ażebym ze względu ma stan mojego zdrowia nie musiał tych zmian wykonywać we własnym zakresie? Proszę wyczerpującą informację. Z poważaniem

Szanowny Panie,

pytanie, jaki status ma Pana blok, bo kwestia windy czy podjazdu musi zostać uzgodniona ze współwłaścicielami części wspólnych Pana bloku.

Odnośnie dofinansowania do windy lub podjazdu, warto skontaktować się z powiatowym centrum pomocy rodzinie, które w Pana powiecie rozdziela środki PFRON na likwidację barier architektonicznych.

Odnośnie miejsca parkingowego, należy zwrócić się do właściciela parkingu.

Niezależnie można spróbować złożyć odpowiedni wniosek do osób zarządzających Pana blokiem o sfinansowanie bądź dofinansowanie wykonania podjazdu lub windy w Pana bloku. Przy czym warto powołać na art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, zgodnie którym obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 w/w ustawy, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas