Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dziecko z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej bez nauczyciela wspomagającego

20.01.2019
Autor: G.

Moje dziecko ma stwierdzony zespół Aspergera, jednak w orzeczeniu nie ma zapisu o nauczycielu wspomagającym. Uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej i jako rodzice chcielibyśmy, aby nauczyciel wspomagający albo pomoc nauczyciela była w związku z agresją dzieci na nasze dziecko i kłamliwością, że to nasze dziecko jest agresywne. Nasze dziecko jest samo, klasa przeciwko jemu, nie lubią go i chcą go odesłać do szkoły specjalnej. W sytuacjach konfliktowych bardzo często nauczyciele wierzą większości, a nasze dziecko przychodzi zapłakane twierdząc, że to oni je bili. Czy jest podstawa prawna, na podstawie którego przepisu moglibyśmy wnioskować do dyrektora o przydzielenie pomocy naszemu dziecku? Jedyna pomoc to 2 x 45 minut rewalidacji. Uważamy jednak, że obecność osoby dorosłej na przerwach, w szatni, w przebieralni jest bardzo naszemu dziecku potrzebna ze względu na fakt, że tam najczęściej dochodzi do konfliktów, a nauczyciel dyżurujący nie zawsze jest, bądź nie widzi.

Szanowna Pani,

placówka edukacyjna realizuje zapisy orzeczenia. Brak odpowiednich zapisów w orzeczeniu powoduje przeszkody formalne uniemożliwiające finansowanie odpowiednich form wsparcia. Warto podjąć starania w kierunku zmiany zapisów orzeczenia, aby docelowo uwzględniało w nim kwestię nauczyciela wspomagającego.

Jak Pani zapewne wie, problematyka zespołu Aspergera jest bardzo mało znana i rozumiana w naszym społeczeństwie. Brak jest doświadczenia (także w szkołach) w odpowiednim podejściu do funkcjonowania osób/dzieci z zespołem Aspergera. Myślę, że równolegle ze staraniami o zmianę zapisów w orzeczeniu warto podjąć rozmowy i zapoznać dyrekcję szkoły i nauczycieli, na czym polega niepełnosprawność Pani dziecka i jak funkcjonuje osoba z zespołem Aspergera.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami na stronach:

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas