Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wiadomo, na co pójdą pierwsze środki z Funduszu Solidarnościowego

13.12.2018
Autor: tp, fot. sxc.hu
Znak zapytania na pięciu stuzłotowych banknotach

Od początku 2019 r. ma zacząć działać Fundusz Solidarnościowy. W pierwszym roku jego budżet ma wynieść ok. 560 mln zł. Michał Pelczarski, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zaprezentował spis potrzeb, które środki te będą zaspokajać.

Kierunki działań zaprezentowane zostały przedstawicielom organizacji pozarządowych 12 grudnia 2018 r. w Warszawie podczas jubileuszowego, 10. posiedzenia Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

Na budżet Funduszu Solidarnościowego składają się głównie: część składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz tzw. danina solidarnościowa – zbierana od osób, których dochody przewyższają 1 mln zł rocznie.

Środki z daniny zaczną trafiać do Funduszu od 2020 r. Natomiast w przyszłym roku jego budżet ma wynieść ok. 560 mln zł i opierać się będzie głównie na środkach z Funduszu Pracy. Ponieważ Fundusz Solidarnościowy wraz ze swoimi programami dopiero się tworzy, prognozuje się, że w 2019 r. uda się z niego wydać ponad 400 mln zł.

Na co przeznaczone będą środki?

Pieniądze te realizować mają część założeń drugiego filaru określonego w „Mapie drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, ogłoszonej w tym roku. Na pierwszym etapie finansowane więc będą przede wszystkim:

  • dodatek do emerytury tzw. EWK dla rodziców opiekujących się osobami z niepełnosprawnością,
  • opieka wytchnieniowa, czyli zwiększony dostęp do usług w domu i okresowy pobyt podopiecznych w dostosowanych placówkach.

W 2019 r. kolejne rozwiązania

Środki z Funduszu Solidarnościowego oraz pieniądze unijne miałyby także zacząć wspierać usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością.

W przyszłym roku będzie także procedowana ustawa o zatrudnieniu wspomaganym, która wprowadzać będzie trenera pracy wspierającego osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności z samodzielnym wejściem na otwarty rynek pracy i funkcjonowaniem na nim. Za ok. dwa tygodnie mają się rozpocząć konsultacje publiczne projektu ustawy.

W 2019 r. opracowywane ma być także nowe rozwiązanie, które miałoby być czymś pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a środowiskowymi domami samopomocy.

Początek przyszłego roku to także propozycje związane ze zmianami w obszarze turnusów rehabilitacyjnych.

Komentarz

  • Czy rok 2019 będzie rokiem sprawiedliwości i godności dla matek EWK !!!!!!!!!
    mama ewk
    14.12.2018, 10:14
    MRPiPS rozpoczęło prace nad tzw. dosypka dla emerytów,rencistów EWK mając świadomość ogłoszenia 10 .01.2019 r wyroku TK w/s skargi konstytucyjnej dot. ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn 28 XI 2003 r art 17 ust 5 pkt1 lit a zdanie drugie konstytucji RP w zw .z art 2 i art 32 konstytucji. Na ten wyrok oczekuje matka dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz wiele innych wykluczonych matek.Do tego dochodzi petycja matki EWK skierowana 21 XI br do Marszałka Senatu a w dniu 29 XI skierowana w celu rozpatrzenia przez Senacką komisje Praw Człowieka Praworządności i Petycji.Mając więc świadomość ze od uregulowania sprawy matek EWK nie można dalej uciekać, wyszukując nowe przeszkody,oraz ze przyszły rok jest rokiem wyborczym ministerstwo postanowiło doprowadzić do wyrównania emerytur i rent matkom EWK za pomocą Funduszu Solidarnościowego. Możemy powiedzieć nadchodzi koniec wykluczenia i karania nas za łączenie pracy z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Mam nadzieje ze zapowiadane wyrównanie nastąpi od stycznia 2019 roku. Oczkujemy jako matki informacji ze strony ministerstwa na jakim etapie są prace nad zmianą ustawy, kiedy ustawa będzie głosowana w sejmie, od kiedy nastąpi wyrównanie otrzymywanych świadczeń. Z wielką nadzieją i niecierpliwością oczekujemy na moment sprawiedliwości i dla nas matek dzień godności i spokojnej egzystencji po tylu latach wykluczenia,biedy i walki z krzywdą która nigdy w państwie prawa i sprawiedliwości nie powinna mieć miejsca !!!!!!!!Mamy nadzieje że ta informacja nie będzie jedynie pustą obietnica jakich było pełno przez ostatnie kilka lat ze strony ministerstwa . !!!!!!!!

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas