Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie za opiekę nad teściową

24.01.2019
Autor: P.

Proszę o informację, czy mogę ubiegać się o jakiekolwiek świadczenie dla siebie lub mojej 83-letniej teściowej, którą się opiekuję. Teściowa jest po poważnej operacji nowotworu. Leży i nie może samodzielnie się poruszać. I rokowania są takie, że ta sytuacja się nie zmieni.

Szanowna Pani,

w tej sytuacji należy ustalić, czy możliwe jest ubieganie się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy, w oparciu o art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.), jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także spełnienie określonego kryterium dochodowego.

Oprócz tego wnioskodawca powinien należeć do kręgu osób obciążonych wobec osoby wymagającej opieki obowiązkiem alimentacyjnym. Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie. Obowiązek obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Synowa bądź zięć są powinowatymi, a nie krewnymi – nie mogą więc, czytając literalnie przepisy, ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Niemniej jednak pojawiały się orzeczenia sądów administracyjnych, które brały pod uwagę wyjątkowe sytuacje w rodzinie.

Proszę o zasięgnięcie informacji w wydziale świadczeń rodzinnych w najbliższym ośrodku pomocy społecznej.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas