Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Do kiedy można przechodzić na rentę?

24.01.2019
Autor: K.

Powszechny wiek emerytalny osiągnę w marcu 2019 roku. Czy mam jeszcze szansę przejść na rentę? Pracuję w charakterze nauczyciela od 38 lat. Otrzymałem orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szanowny Panie,

art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 tj. z późn. zm.) mówi, że prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje, jeżeli ma się ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub spełnia się warunki do uzyskania emerytury.

Jeśli zdąży Pan złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy przed uzyskaniem prawa do emerytury, to będzie on rozpatrywany przez ZUS. Jednym z warunków otrzymania tej renty jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie, które Pan posiada – o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych – nie daje możliwości ubiegania się o rentę z ZUS.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas