Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Łączenie renty socjalnej z rentą rodzinną

27.12.2018
Autor: T.

Mam pytanie, posiadam rentę inwalidzką, którą dostałem przed osiągnięciem pełnoletności. Teraz, tego roku zmarła mi mama i starałem się o rentę rodzinną. Renta została mi przyznana, lecz jest zawieszona, ponieważ powiedziano mi, że renty rodzinnej z rentą inwalidzką nie można łączyć. Wszędzie są zapisy, że osobie całkowicie niezdolnej do pracy taka renta się należy.

Szanowny Panie,

można łączyć rentę socjalną z rentą rodzinną, o ile suma tych dwóch rent nie przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, natomiast zgodnie z przepisami co do zasady nie można łączyć renty rodzinnej z rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej – w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas