Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie wykonać formalności, aby przejść na świadczenie pielęgnacyjne?

19.12.2018
Autor: P.

Dzień dobry, chciałabym zapytać, co muszę zrobić, aby przejść na świadczenie pielęgnacyjne? Mój synek ma przyznany w orzeczeniu punkt 7 i 8. Kończy mi się urlop macierzyński, zostałam samotną matką i niestety nie mogę wrócić do pracy, ponieważ muszę jeździć z dzieckiem na rehabilitację i ćwiczyć z Nim bardzo dużo w domu. Co muszę zrobić, aby przejść na świadczenie pielęgnacyjne i czy wtedy też będę otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W celu uzyskania świadczenia musi Pani złożyć odpowiedni wniosek. W związku z powyższym zalecam Pani kontakt z organem gminy lub ośrodkiem pomocy społecznej (nie znam miejscowości Pani zamieszkania i nie wiem, czy świadczenie realizuje w Pani przypadku gmina czy np. MOPS), celem uzyskania dokładnych informacji i złożenia wniosku.

Podaję przykładowy link z Gdyni dotyczący realizacji prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, gdzie zawarte są szczegółowe i pomocne informacje. Informacje te powinna Pani znaleźć także na stronie właściwego dla Pani organu w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas