Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna z tytułu użytkowania samochodu na orzeczenie z MSWiA

22.12.2018
Autor: B.

Czy mając orzeczenie komisji MSWiA o niepełnosprawności /2012 rok, III grupa/ przyznawaną w dalszym ciągu przez w/w komisję, mogę sobie odliczyć ulgę rehabilitacyjną z tytułu użytkowania, bo urząd skarbowy twierdzi, że tylko grupy przyznawane przez komisje ZUS-u uprawniają do ulgi. A grupa przyznana z tytułu niezdolności do służby nie uprawnia do wymienionej ulgi.

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ilekroć w przepisach jest mowa o osobach zaliczonych do:

 1. I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
  1. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
  2. znaczny stopień niepełnosprawności;
 2. II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
  1. całkowitą niezdolność do pracy albo
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W przepisach nie ma odesłania do orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu niezdolności do służby.

Proszę jednak zapoznać się z interpretacją indywidualną 0115-KDIT2-2.4011.374.2017.1.RS. (np. na stronie Interpretacje-podatkowe.org). Dotyczy ona m.in. wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego do potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W tym zakresie w stanie faktycznym opisanym w interpretacji odliczenie tych wydatków nie przysługiwało osobie posiadającej orzeczenie MSWIA (warunkiem dokonania odliczenia ww. wydatków jest zaliczenie podatnika który je ponosi do I lub II grupy inwalidztwa, zgodnie z art. 26 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednocześnie z interpretacji wynika, że gdy podatnik posiada decyzję wymienioną w art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy wydaną przez uprawniony organ, w tym również przez komisję lekarską MON, MSWiA i KRUS, to spełnia warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – niezależnie od tego, czy posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach. Niemniej jednak, podatnik ten nie będzie mógł skorzystać z tych ulg, z których mogą korzystać wyłącznie osoby zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa, gdyż to zaliczenie wynika z orzeczeń wydawanych przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podkreślam, że każda sprawa podatkowa ma charakter indywidualny i nie można jej bezpośrednio odnosić do stanów wskazanych w interpretacjach indywidualnych. Z uwagi na to, że w związku z kwestiami niepełnosprawności i korzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej powstają indywidualne stany faktyczne, uważam za konieczny w sprawach podatkowych kontakt z Krajową Informacją Skarbową, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Z telefonu stacjonarnego: 801 055 055, z telefonu komórkowego: 22 330 03 30.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Co zapamiętałaś/-eś z ostatniej komisji orzekającej o niepełnosprawności – Twojej lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas