Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Możliwość odwołania do sądu ws. „braku przesłanek” do wydania karty parkingowej

19.12.2018
Autor: R.

Witam, powiatowy ZON przyznał mi umiarkowany stopień niepełnosprawności (05-R), ale nie przyznano mi prawa do karty parkingowej. Odwołałam się do Wojewódzkiego ZON, który (po pół roku od odwołania) podtrzymał decyzję niższego organu. Chciałabym się dowiedzieć, czy mam jakieś realne szanse na to, żeby sąd przyznał mi rację w tej sprawie? Mam kręgosłup w opłakanym stanie, półtora roku temu miałam operację usunięcia dysku, trzy miesiące po tej operacji brałam udział w wypadku samochodowym, nie mam chrząstek w obu kolanach, przez co mam ogromny problem z chodzeniem. Karta parkingowa po pierwsze pomogłaby mi w parkowaniu pod domem, gdyż mieszkam na granicy strefy płatnego parkowania, więc znalezienie miejsca bliżej niż 1 km od domu graniczy z cudem, a po drugie studiuję na uczelni, gdzie nie mam możliwośći podjechania pod większość obiektów, a karta parkingowa by mi to umożliwiła.

Szanowna Pani,

z dniem 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ww. przepisami, karta parkingowa może być wydana m.in. osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W chwili obecnej, gdy sprawa toczy się przed sądem, Pani zadaniem będzie przedstawienie sądowi wszelkich dowodów, które będą wskazywać na Pani znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Proszę bardzo uważnie przeanalizować środki dowodowe. Mają one – jak wskazałem powyżej – udowadniać Pani znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (np. dolegliwości związane z chodzeniem itp.), co warto byłoby potwierdzić np. dokumentacją medyczną, opiniami lekarskimi, opisem funkcjonowania. Inicjatywa dowodowa w sprawie leży po Pani stronie.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas