Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dlaczego córka ma płacić za pobyt w DPS ojca, którego na oczy nie widziała?

23.12.2018
Autor: N.

Witam, moja córka ma ojca, którego na oczy nie widziała, zero więzi rodzinnych. Ojciec dziecka porzucił mnie, jak byłam w 3 miesiącu ciąży, alimentów nie płacił ani złotówki. Uciekł za granicę w celu uniknięcia płacenia alimentów, pojawił się w kraju, jak córka była już prawie dorosła, nie kontaktował się, pewnie zapomniał, że ma córkę, aż tu nagle dostaje z DPS do płacenia 2850 zł, bo ich stać, to nie jest stary człowiek, ma dopiero [do wiad. red.] lat i ma płacić przez strzelam 30. Córka popada w depresję, nie jest w stanie normalnie funkcjonować. DPS niszczy rodzinę, doprowadza do jej rozpadu. Córka jest rok po ślubie, ile jej mąż wytrzyma płacenia, rok, dwa, nikt nie weźmie na siebie płacenia dożywotniego wysokiego kredytu, strzelam 30 lat. Prędzej czy póżniej skończy się to rozwodem. Do DPS trafiają ludzie starzy, chorzy, gdzie im już wiele nie zostało życia, a tu w DPS przebywa osoba, która jest jeszcze w pełni sił, z tego co wiem, ma załamanie nerwowe po nieudanym życiu i za to ma płacić moja córka.

Szanowna Pani,

zwracam w tym wypadku uwagę na art. 64 i 64a ustawy o pomocy społecznej, które przewidują możliwość zmniejszenia lub zwolnienia z odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Art. 64. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

  1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Art. 64a. Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas