Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Definicja stopnia lekkiego i umiarkowanego

23.12.2018
Autor: B.

Jaka jest różnica między osobą o naruszonej sprawności organizmu a osobą z naruszoną sprawnością organizmu?

Szanowna Pani,

w przepisach regulujących orzekanie o niepełnosprawności nie są zdefiniowane wprost pojęcia, o które Pani pyta. Za każdym razem to zespół orzekający, kierując się przede wszystkim wiedzą medyczną oraz wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w szczególności paragraf 30 i 31, powinien oceniać, do jakiego stopnia niepełnosprawności zakwalifikować daną osobę.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas