Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana stanu cywilnego a renta rodzinna i zasiłek dla sieroty zupełnej

24.01.2018
Autor: W.

Jestem panną, mam rentę socjalną i rodzinną na stałe (niepełnosprawność od urodzenia), zasiłek pielęgnacyjny i dodatek dla sieroty zupełnej. Czy jeśli wyjdę za mąż, to stracę prawo do otrzymywania któregoś z tych świadczeń?

Szanowna Pani,

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest niezależnie od stany cywilnego uprawnionego.

Odnośnie renty rodzinnej po Pani zmarłym Ojcu - zgodnie z art.  68.  Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do renty rodzinnej mają:

1.  Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  1. do ukończenia 16 lat;
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

2.  Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Tak więc, aby mogła Pani otrzymać rentę rodzinną po ojcu, musi Pani w dalszym ciągu spełniać warunki wskazane w/w przepisie. Co do faktu zawarcia przez Panią związku małżeńskiego można skonsultować sprawę z doradcami w ZUS-ie, sam nie znalazłem przepisu, który wykluczałby prawo do renty rodzinnej i dodatku z tytułu zupełnego sieroctwa w przypadku pozostawania przez dziecko w związku małżeńskim.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas