Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wielkie zmiany w ustawie o rehabilitacji!

27.07.2010
Autor: Magdalena Gajda
Źródło: IntegracjaInfo

Zachowanie osobowości prawnej PFRON i dofinansowania do zatrudnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, ale też likwidacja ulg i zwolnień podatkowych dla ZPCh-erów i zwiększenie czasu pracy dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - to tylko niektóre regulacje wprowadzone w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i niektórych innych ustaw.

Ostatnie spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 6 lipca, było bardzo burzliwe. Przedstawiciele parlamentu, rządu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością dyskutowali nad przyszłością PFRON. Strona parlamentarno–rządowa wskazywała na konieczność szybkiego wprowadzenia zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania podkreślano niejednokrotnie, że bez tych zmian płynność finansowa i byt PFRON mogą być zagrożone.

Efektem debaty było przygotowanie w trybie pilnym kolejnego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Projekt opatrzony datą 21 lipca został już zgłoszony do marszałka Sejmu. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 4 sierpnia zostanie powołana specjalna podkomisja, która zajmie się jego rozpatrzeniem. Podkomisja ma zakończyć swoje prace do 11 sierpnia, aby nowelizacja ustawy o rehabilitacji jak najszybciej trafiła pod obrady Sejmu i weszła w życie.

Najistotniejszą zmianą w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacyji jest zachowanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, choć będzie ono systematycznie malało. Wprowadzanie zmian w wysokości dofinansowania będzie się odbywało stopniowo. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnością będzie przysługiwało w kwotach: 170 proc. najniższego wynagrodzenia na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 125 proc. dla pracownika z umiarkowanym stopniem i 50 proc. dla pracownika z lekkim stopniem. Od 1 lipca do 31 grudnia 2012 dofinansowanie wyniesie: 180 proc. najniższego wynagrodzenia dla pracowników ze znacznym stopniem, 115 proc. dla tych ze stopniem umiarkowanym i 45 proc. dla tych ze stopniem lekkim. Od 1 stycznia 2013 r. dofinansowanie będzie wynosiło: 180 proc. najniższego wynagrodzenia dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 100 proc. dla stopnia umiarkowanego i 40 proc. dla lekkiego.

Istotną zmianą jest korekta definicji „najniższego wynagrodzenia”. Według propozycji zawartej w projekcie „najniższe wynagrodzenie” będzie oznaczało „wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r.”. Do tej pory za „najniższe wynagrodzenie” uznawano wynagrodzenie obowiązujące w „grudniu roku poprzedniego”.

Wbrew ubiegłorocznym zapowiedziom, w latach 2011 i 2012 zróżnicowanie wysokości dofinansowania dla pracodawców z rynku chronionego i otwartego zostanie jednak zachowane. W tym okresie firmy z rynku otwartego mają uzyskiwać 70 proc. i 90 proc. (w przypadku osób ze szczególnymi schorzeniami) wyżej wymienionych kwot dofinansowania przyznawanych zakładom pracy chronionej.

Co istotne – z katalogu pracowników, na które pracodawca może uzyskać dofinansowanie, wyłączono osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, które mają ustalone prawo do emerytury. Nowelizacja wprowadza też warunek, że uzyskanie dofinansowania będzie możliwe tylko wtedy, jeśli pracodawca umieści pracownika z niepełnosprawnością w ewidencji PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym pracownik przedstawi pracodawcy dokument potwierdzający jego niepełnosprawność. Co więcej – PFRON będzie przekazywał dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy w terminie już nie 14, ale 30 dni.

Do ulg we wpłatach na PFRON będą uprawnione firmy, które zakupią produkty lub usługi w tych zakładach, które zatrudniają powyżej 25 pracowników - w tym 30 proc. osób z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym, niewidomych, chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. Zakłady pracy chronionej będą musiały płacić podatki, z których do tej pory były zwolnione – chodzi m.in. o podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością prowadzące własną działalność gospodarczą mogą nadal liczyć na refundację składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z najnowszą nowelą, refundacja będzie przysługiwać w wysokości: 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 60 proc. – dla osoby ze stopniem umiarkowanym oraz 30 proc. dla osoby z lekkim stopniem. Osoba z niepełnosprawnością, która jest bezrobotna lub szuka pracy, będzie mogła też dostać ze środków PFRON jednorazową dotację w wysokości maks. 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, o ile już wcześniej nie dostała na ten cel pieniędzy ze środków publicznych. Taka sama zasada będzie obowiązywać przy ubieganiu się o dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej zakłada również zmianę w systemie czasu pracy pracowników z niepełnosprawnością. Siedmiogodzinny dzień pracy (35 godz. tygodniowo) ma przysługiwać jedynie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ustawodawca chce wprowadzić jednak przepis, który daje lekarzowi przeprowadzającemu badania profilaktyczne pracowników lub temu, który opiekuje się daną osobą z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, prawo do wydania zaświadczenia, które wskazuje, że nie powinna ona pracować dłużej niż 7 godz. dziennie. Dodatkowe uprawnienia pracownicze osoba z niepełnosprawnością ma nabywać od dnia następującego po dniu przedstawieniami pracodawcy dokumentu potwierdzającego jej niepełnosprawność. Pracodawca może wliczyć daną osobę z niepełnosprawnością do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale nie później niż w terminie 30 dni po dniu, w którym pracownik przedstawił mu swoje orzeczenie o niepełnosprawności.

Zmianie ulegnie też wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, który kwalifikuje przedsiębiorstwa do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej. Od 1 stycznia 2012 r. status taki otrzymają firmy, które zatrudniają co najmniej 50 proc. osób z niepełnosprawnością i co najmniej 10 proc. osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. W projekcie doprecyzowano też przepisy dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Na zakłady pracy chronionej zostanie nałożony obowiązek prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu.

Wśród innych zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacyji warto również wymienić też tę, która zachowuje dotychczasową osobowość prawną PFRON oraz tę, która włącza do grona pracowników także osoby wykonujące pracę na podstawie praktyk służbowych. Ważny jest także nowy przepis, który mówi, że pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością tylko pod warunkiem uzyskania od Państwowej Inspekcji Pracy (na wniosek starosty) pozytywnej opinii co do tej adaptacji lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku lub w miejscu pracy pracownika z niepełnosprawnością.

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • MASZ EMERYTURĘ WOJSKOWĄ -POLICYJNĄ ZOSTAŃ W DOMU!
  szparag...
  25.01.2012, 05:18
  Polska to dziwny kraj po 15 latach ida na emeryture w wieku 45 lat a potem szukaja pracy -po co? trzeba było zostac w armii lub policjii a nie zabierac prace innym ale cóz jak można to można
  odpowiedz na komentarz
 • EMERYT
  DANUNI
  06.01.2012, 08:36
  ZAKAZ PRACY EMERYTOM W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ. MASZ EMERYTURE ZOSTAŃ W DOMU.WIELU EMERYTÓW SKOŻYSTAŁO Z PRZYWILEI A DZIŚ PRACUJĄ.ZRÓBCIE COS Z TYM.A CO DO RENCISTÓW JEŚLI ON POSIADA STOPIEŃ UMIARKOWANY I PRACUJE PO 10 I WIĘCEJ GODZIN TO ALBO RENTA ALBO PRACA.KTO JEST CHORY!NIECH POZOSTANA TAKIE ZAKŁADY ALE CO DO LUDZI ALBO RENTA ALBO PRACUJESZ.JEŚLI KTOŚ PRACUJE PO 10 I WIĘCEJ GODZIN TO MOIM ZDANIEM RENTA MU NIE PRZYSUGUJE.
  odpowiedz na komentarz
 • A MY
  ETIENE
  08.08.2011, 03:27
  MATKI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY ZDANE TYLKO NA SIEBIE.ODBIERA SIE NAM SWIADCZENIE PIELEGNACYJNE. WYSTARCZY,ZE KOMISJA ZMIENI STOPIEN ZE ZNACZNEGO NA UMIARKOWANY. OD MIESIACA IV BR ZOSTALAM POZBAWIONA SRODKOW NA ZYCIE. SPRAWA TOCZY SIE NADAL W SADZIE PRACY. szukam pomocy. Mops cóz tez nie pomaga ba szuka pieniedzy u mojej 80 leniej matki. natomiast,to ze niepelnosprawnosc mojej corki powstala w wyniku urazu okoloporodowego z winy szpitala to nigo nie obchodzi
  odpowiedz na komentarz
 • Pracownicy
  Piorunek
  03.02.2011, 09:49
  Biedni to są pracownicy a nie pracodawcy. Pracuje w takim zakładzie i jedyne co się liczy to tak kasa którą dostaja z PEFRONU.Pracownik nic z tego tak naprawdę nie ma co dostaje zakład i ciągle jest mało i obcinają z każdej strony jak tylko jkiś kruczek znajdą w prawie. Od stycznia 2011 została podniesiona średnia krajowa ale o dziwo mój zakład nie podwysza płac. Te zmiany najbardziej my odczujemy PRACOWNICY którzy i tak już są poszkodowani bo są chorzy czy ktoś patrzy na to z tej strony???
  odpowiedz na komentarz
 • Wielkie zmiany...
  01.02.2011, 04:19
  Jestem zbulwersowany tymi zmianami, rząd Tuska tnie kosztem biednych,poszkodowane są Zakłady Pracy Chronionej i osoby prowadzące działalność gospodarczą.Niestety teraz będę musiał więcej kasy wyłożyć, to 205 zł więcej.To są cięcia budżetowe, oszczędności.
  odpowiedz na komentarz
 • Białorus
  niepełnosprawny emeryt
  30.12.2010, 08:40
  Nie komentujmy decyzji na Białorusi najpierw spoglądnijmy co dzieje się u nas przecież u nas także nie wszystkich traktuje się równo . Pytanie przykładowe emeryt otrzymujący niższe dochody od innych niepełnosprawnych nie będzie dofinansowany jako osoba niepełnosprawna odpowieź są zbyt schorowani słabi aby walczyć o swoję więc niech spadają czy to jest ok !?
  odpowiedz na komentarz
 • Michalski
  MICHAL
  26.12.2010, 05:02
  Nadużyciami zarządów i rad nadzorczych firm o statusie ZPCH jest takich wiele w naszym kraju zamiast zainteresowania CBA tymi sprawami to reperkusje tych machlojek spadają na ludzi biednych i pokrzywdzonych przez los już dostatecznie. Wiem co mówię bo właśnie jestem pracownikiem takiego zakładu o statusie ZPCH. Prezesi garną do siebie ile tylko się da np. wczasy zagraniczne, korzystanie z samochodu bez ograniczeń ja ze swojego, nagrody jubileuszowe w wysokości 50 000 zł gdy firma ponosi straty i to z jego powodu. Na walnych zebraniach powinien być przedstawiciel PFRON lub innego urzędu finansującego ZPCH aby nie przeszły machloje „zgodnie z prawem” a osoby niepełnosprawne nie maja przygotowania prawnego aby nadążać za zmianami statutów itd. proponowanych przez dobrane kliki ZPCH. To powinno być wzięte pod uwagę a nie w czambuł dobijać ludzi biednych i niepełnosprawnych. To jest warte zastanowienia. POZDRAWIAM WSZYSTKICH TAK MYSLĄCYCH. PS. Mam nadzieję że moja wypowiedz bedzie zamieszczona.
  odpowiedz na komentarz
 • No i wreszcie niepełnosprawni
  Na wybory
  19.11.2010, 08:36
  dostali tuskową irlandię...
  odpowiedz na komentarz
 • cisza o przewidzianym braku finansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON.
  działający nie dla zysku
  09.09.2010, 12:33
  Dlaczego nikt nie mówi o budżecie PFRON na rok 2011 gdzie braf finansowania Warsztatów terapii zajęciowej dla osów ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ,a wszystkie środki które są w systemie PFRON przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń i finansowanie wyposażenia stanowisk dla osób również z lekkim stopniem niepełnosprawności. Nie mówi się że warsztaty od przyszłego roku praktycznie przestaną istnieć i sieć która z wielkimi trudami była tworzona przez wiele lat zaprzestanie swojej działalności. niepelnosprawni zostaną na powrót zamknięci w czterech ścianach.
  odpowiedz na komentarz
 • Stanowisko Business Centre Club - SKANDALICZNE !
  Oswiadczenie na stronie OBOPON
  18.08.2010, 02:00
  1. Notowany ostatnio dynamiczny wzrost liczby pracowników niepełnosprawnych wynika w dużym stopniu z faktu ujmowania w ewidencji zatrudnionych emerytów. BCC uważa, że zaprzestanie finansowania pracowników z uprawnieniami emerytalnymi, posiadających umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności (art. 26a ust. 1a) umożliwi w miarę normalne funkcjonowanie finansowe PFRON bez wprowadzania aż tak drastycznych zmian, jak proponowane dalej w projekcie ustawy." a dalej w tym 'stanowisku' to juz jest dbanie wylącznie o kieszen biznesmenow dorabiających się kosztem schorowanych ludzi. proponuja uleczenie PFRONu kosztem starych schorowanych ludzi - niepelnosprawnych emerytow pobierających głodowe emerytury. Zofio Żuk, wstydź sie pani, co za hipokryzja!
  odpowiedz na komentarz
 • Niepelnosprawny (umiarkowany) emeryt - dyskryminacja
  xx
  18.08.2010, 01:53
  czym sie różni od rencisty z II grupą??? pobiera emeryturę w tej samej wysokości, często bardzo niskiej, dlaczego 58 rencistka z II grupa bedzie miala mozliwośc dorobienia, a emerytka w tym samym wieku, z tym samym schorzenie jeż NIE? Wiadomo, ze jak PFRON nie bedzie refundowal ich wynagrodzen to ZPCHR ich pozwalniają, więc pewnie pojda do opieki spolecznej po środki na leki, albo pozdychaja.
  odpowiedz na komentarz
 • jakie masz prawo?
  12.08.2010, 06:58
  Masz prawo kochać, Masz prawo żyć, Lecz o czym możesz, Bez pracy śnić. Może masz Mamę, To da Ci jeść, Niech Ci się nie śni „66” To Konstytucja ,A nie reklama, Lecz nie dla wszystkich, Jest taka sama. To „wolna Polska” Nas wykluczyła, Wszystkie ambicje, Nasze zabiła. „ON” jest słaby, ”Kopa „dostaje, Beneficjentem szkoleń Się staje. I kto ma korzyść , Z tego szkolenia, Zdrowy szkolący, Swój portfel zmienia. Niepełnosprawny, W domu zostaje, Godzina rokiem, Ciągle się staje. Bieda z depresją, Wysysa życie, Wizytą w MOPS ię, Się pocieszycie. Projekty piękne, To puste słowa, Od których dawno, Boli nas głowa. Budżetu kasa, Jest podzielona, PFROnu kadra, Zaspokojona. Reklama także, Trochę dostanie, „Okruszek” firmom, Też pozostanie. A inwalida niech, Siedzi w domu, Ta jego praca, „ Na co jest komu?” Masz prawo siedzieć, Masz prawo „być”, O niczym więcej, Nie możesz śnić. Życie z godnością, Nie dla nas jest, Spółdzielnie znikły, W otchłani gdzieś. Zapomnij o tym, Że była praca, To nie komunizm, To „demokracja”. Rządzą pieniądze, Wielkie biznesy, Niepełnosprawni – nie te adresy.
  odpowiedz na komentarz
 • pod Sejm pojdziemy
  stefan
  10.08.2010, 05:58
  jak przegłosuja ze inwalidą z umiarkowanym stopniu mniejsze dotacie do składek ubezpieczeniowych to pojdziemy pod sejm i zrobimy wstyd tym co siedza tam.Najpierw niech zabiora wielkie miliony zł ktore poszły na wojskowe przetargi a nic nie zrobili tylko pieniadze poszły do kieszeni generalicji.za faktury wypłacali podwojnie bo nikt nie kontrolowal przetargow.
  odpowiedz na komentarz
 • zmiany w ustawie
  kuba
  06.08.2010, 07:49
  Pięknie się pisze o zmianach ustawy dot.ON w weku produkcyjnym.Jeszcze im się odbiera uprawnienia,aby mniej zarabiali.Kiedy panowie posłowie zainteresują się ON w wieku pow.75 lat i jakie tym ludziom stwarzają warunki.Ani nie wspomnieli o takich starcach.Przecież musi być podniesiony dodatek pielęgnacyjny.Jak oglądać to 153'- zł.Na co to ma starczyć.Poseł się wyraża ,że on takie pieniądze wydaje na jeden obiad.Więc gdzie jest ta sprawiedliwość.Kto się wreszcie zaineresuje starcami po 75 latach -ON ze znacznym stopniem niepełnosprawności,jak ona żyje i czy ma na chleb.Pani Rzecznik PO mówiła ,że w szczególny sposób zainteresuje się ON.Zobaczymy ,czy to znów obiecanki przedwyborcze.
  odpowiedz na komentarz
 • POLSCE JEST KŁAMANA KONSTYTUCJIA I DYSKMINACJE NIEPEŁNOSPRAWYCH?
  inwalida
  04.08.2010, 02:29
  TAK GŁOSOWAŁ CZŁOWIEK NA PREZYDETA I KOLESIE PO-PSL PO 3latach RZĄDÓW PONIŻYLI GODNOŚCI CZŁOWEKA LUDZI STARSZYCH, RECISTÓW I DZIECI CIEŻKO CHORE. JEDEN RAZ PRZEZ RZĄDY POLITYKÓW PO-PSL PONIEŚLI DODATEK PIELEGNACYJNY O 7.00ZŁ TAKI SAM DODATEK GRECJI WYNOSI550 ERO + LEKI ZADARMO DO PRZEWLEKLE CHORYCH. GRECKI DODATEK STARCZA UNAS NA 11 MIESIECY TAKI MAMY DOBROBYT GŁUD I NEDZE POLITYCY POSDTEPUJĄ INWALIDAMI JAK HITLEROWCY ROSZCZELIWALI TU GŁODZENI KRAJU I WYSTARCZA 2.50- 4.0 ZŁOTE NA DZIENE WYŻYWIENIEZATO POSŁOWIE JEDZĄ NA WIEJSKIEJ OBIAD ZA 5 ZŁ DWA DANIA I MULTUM SURÓWKI NA KOSZT NIEPEŁNOSPTRAWYCH KTÓRZY MIELI ZOSTAĆ ZWOLNIENI PODATKU TYLKO ZWOLNONO NAJBOGACZYCH KPINA I SZYDERA POSŁÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWYCH?
  odpowiedz na komentarz
 • Ustawa korupcjogenna
  Jolanta
  04.08.2010, 09:54
  W nowej ustawie projektuje się zabranie osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności krótszego wymiaru czasu pracy. Może on być przywrócony zaświadczeniem lekarskim. Uważam, że stwarza to otwartą droge do otrzymywania tego przywileju za łapówkę. Może ustawodawca pomyśli o tym.
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskryminacja
  wulkan
  03.08.2010, 09:28
  Jeżeli pobiera się emeryturę,bo jest korzystniejsza niż renta, a nie ma się wieku emerytalnego tzn.65 lat mężczyzni,to stopień niepełnosprawności danej osoby jest traktowany przez rządzących - jako obywatel zdrowy. Zostawiam to bez komentarza.
  odpowiedz na komentarz
 • No to jest powrót do tego co kiedyś już było tylko w okrojonej formie
  01.08.2010, 01:37
  A taka ta nowa w 2007 roku ustawa była cudowna. No i co. Ustawa do kosza a będzie nowa. Bo to ustawa się nie sprawdziała a nie rynek pracy osób niepełnosprawnych. Tyle, że trzeba ten rynek znać a nie tworzyć jakieś bzdurne ideologie i na ich podstawie pisać uchwały. Ci posłowie powinni zwrócić pensję co wzieli za poprzednią ustawę. A teraz wracamy do biednej normalności. Bo dlaczego urzędnik ma penję ponad 3 tysiące a niepełnosprawny z podobnym wykształceniem tylko pensję minimalną. Jeden i drugi jest opłacany z jakiejś formy podatku. To nie jest żadna forma solidarności z pokrzywdzonymi przez los. A kto przeżyje za pensję minimalną a co dopiero mówić o załorzeniu rodziny!!! A tak na marginesie. To po co nam armia skoro nas jako naród nie stać na wychowanie nowego pokolenia!!!
  odpowiedz na komentarz
 • fikcja
  b
  30.07.2010, 08:52
  pracodawcy na niepełnosprawnych zarabiaja,tworzą fikcyjne stanowiska pracy,nikt nie kontroluje,takie firmy nie mają zysku,a dobrze sie maja,
  odpowiedz na komentarz
 • Przykład draństwa decydentow wobec ON do potęgii entej
  kto nami rządzi ??
  30.07.2010, 02:26
  Chłopak został wyciągniety z autobusu, ciężko pobity. Leży w spiączce, jego stan lekarz prowadzący okreslil jako 'wegetatywny'. Tymczasem rodzice nie maja na rehabilitację, nie moga podjąć ubezpieczenia, bo trzeba chorego syna ubezwłasnowolnić, a do tego jest potrzebny sąd a sądowi jest potrzebna.... opinia psychologa, psychiatry i kogos tam jeszcze, tak jakby nie można by sie oprzec na bezdyskusyjnej diagnozie lekarzy, ordynatora prowadzącego. SZOK !!!! Poniewaz chory w stanie wegetatywnym raczej do sadu sie nie uda, sprawa sie wlecze, a matka leje łzy w telewizji, a widzom, tym normalnym nóż sie w kieszeni otwiera i człowiek wtedy mysli, że dobrze, ze jest piekło, bo moze sprawcy łez tej matki będa się zmarzyć w smole.
  odpowiedz na komentarz
 • ZPChr nie są dla osób niepełnosprawnych, ale dla pracodawców
  nienawidze hipokryzji
  30.07.2010, 02:17
  Państwo (PFRON) placi cięzkie miliardy na zatrudnianie osob niepelnosprawnych, ktorzy musza byc wydajni, nie chorowac itd. Jaka to jest dla nich pomoc? Pracuja bo musza, bo maja głodowe renty, albo tylko nieplatne 'grupy'. A co z niepelnosprawnymi, ktorzy nie znajda sobie pracy, albo nie nadaja sie do ŻADNEJ pracy, bo sa uziemnieni chorobą? Jak państwo sie o nich troszczy? Dlaczego emeryt ze znacznym st niepeł. ma otrzymywać pomoc w postaci pensji i innych profitow otrzymywanych z z-dzie, a emeryt ciężko chory, przygwożdżony do łóżka nie moze kupić nawet wszystkich lekow bo nie ma za co ! Każdy niepelnosprawny w zależności od schorzenia powinien dostawac jakis dodatek, cos w formie 'talonu' i to jego sprawą powinno byc czy chce go zanieść do pracodawcy, bo chce się rehabilitowac poprzez prace, kontakty z ludźmi itd. inny moze wolałby rehabilitacje leczniczą, inny może kupić lepsze leki, bo każda choroba wymaga innej kuracji. Utworzyli PFRON, zatrudniaja mase urzadasow i UDAJA, ŻE POMAGAJA INWALIDOM. To jest DRAŃSTWO !!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • A tak w ogóle...
  Bomba
  30.07.2010, 11:29
  Myślicie,że jak odbiorą lekkim,to umiarkowanym i znacznym pomogą?Już teraz zatrudnia się tylko I i II grupę.Firma sprzątająca-zakład pracy chronionej zatrudnia te właśnie grupy na etat salowej.Zakres obowiązków:sprzątanie,mycie chorych,mycie zwłok,garów,rozwożenie obiadów,wynoszenie skażonych odpadów.A Wy mówicie,że jak dodadzą tym bardziej chorym,to się ich zatrudni.Czy to co opisałam jest w stanie zrobić osoba na wózku?
  odpowiedz na komentarz
 • Rewolucji nie ma!
  Rrrr
  30.07.2010, 10:59
  Hmmm, jeżeli wymienione zmiany to wszystko co wejdzie bez żadnych ukrytych pułapek to jakiejś ogromnej rewolucji chyba nie ma, a idzie to w dobrym kierunku, bo trudno zrównywać lekki i znaczny stopień jakby to niektórzy chcieli - to równie dobrze można by powiedzieć, a dlaczego jacyś niepełnosprawni mają ulgi a zdrowi nie. Jeszcze niech zniosą te nieszczęsne limity i może trochę więcej osób ze znacznym stopniem zacznie wreszcie pracować, oczywiście o ile będzie ogólne prosperitive, bo jak nadal nie będzie pracy dla zdrowych to tym bardziej dla nas.
  odpowiedz na komentarz
 • błąd w treści!
  Grażyna
  29.07.2010, 10:14
  Nie dostanie sie refundacji na zatrudnionego emeryta z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawnościa nie znacznym. Pomyłka!
  odpowiedz na komentarz
 • Ustawa
  Krzysztof
  29.07.2010, 07:09
  Wybory się skończyły,więc jest CUD.To tylko początek,w planach zapewne jest jeszcze coś nowego.
  odpowiedz na komentarz
 • HEJ WY, Z RÓŻNYMI STOPNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI !!.
  Jas
  29.07.2010, 01:30
  Wielokrotnie pisałem by nie dzielić społeczności niepełnosprawnych, na tych "najlepszych", ze znacznym stopniem, na tych "nieco gorszych", z umiarkowanym stopniem , oraz na ponoć "zupełnie zdrowych", czyli z lekkim stopniem. Pisałem, że to tylko kłamliwa strategia rządzących, mająca na celu odebranie jakichkolwiek dotacji tym z "lekkim", prowadząca do odebrania świadczeń wszystkim niepełnosprawnym !!. Zakrzyczano mnie, "odebrać tym "zdrowym" z lekkim, to pomoże uzyskać dotacje tym z umiarkowanym i znacznym". I co się dzieje, teraz chcą odebrać "tym z umiarkowanym", za parę miesięcy, odbiorą tym ze "znacznym". TAK TO WÓWCZAS PRZEWIDYWAŁEM, I CO, POMYLIŁEM SIĘ ?. "Władzuni" nie wolno ufać, zawsze chce coś komuś zabrać, by napaść swoje przepastne, zachłanne, brzuszysko !!. NAJŁATWIEJ ZABRAĆ BEZBRONNYM, CZYLI NAM, I STARCOM NA EMERYTURZE. MY MAMY MAŁE SZANSE BY SIĘ OBRONIĆ !!. JEDYNA SZANSA WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU, BY NIE DAĆ SIĘ PODZIELIĆ NA "LEPSZYCH I GORSZYCH". NA TYCH Z LEKKIM, UMIARKOWANYM, I ZNACZNYM !!. POMYŚLCIE NIECO !!.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn