Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dlaczego nie należy mi się karta parkingowa?

29.11.2018
Autor: J.

Mam symbole niepełnosprawności: 05-R, 10-N i karta parkingowa nie należy mi się! Ciągle leczę się w poradni leczenia bólu, gdyż od 13 lat (w 2005 roku uległam poważnemu wypadkowi) ciągle przebywam w różnych miejscach medycznych. Nie rozumiem, dlaczego karta mi się nie należy, tym bardziej, że dostałam list w 2005 roku od prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego, a także śp. doktora Religi! Nikt nigdy tego nie docenia! Co mam zrobić? Proszę o radę. Dziękuję.

Szanowna Pani,

od 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej. Obecnie karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Natomiast w przypadku osoby posiadającej umiarkowany stopień niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Nie wiemy, jaki stopień niepełnosprawności Pani posiada oraz kiedy było wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności było wydane przed 1 lipca 2014 r., należy złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia zawierającego zapisy uprawniające do wydania karty parkingowej. A w razie gdyby orzeczenie nie zawierało ww. zapisów, należy skorzystać z przysługującej drogi odwoławczej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas