Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Subwencja oświatowa dla dzieci z niepełnosprawnością

04.12.2018
Autor: J.

Jak zmusić urząd gminy do wypłacenia szkole niepublicznej należnych subwencji na dzieci niepełnosprawne i czy szkoła może oczekiwać wyrównania składki za zaległy np. dwuletni okres? Czy urząd może ponieść skutki prawne, jeżeli nadal nie wypłaci zaległych subwencji?

Szanowna Pani,

sprawę należy omówić z pracownikami kuratorium oświaty właściwego względem położenia placówki.

Ponadto sprawę warto jeszcze skonsultować z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach resortowej infolinii MEN dotyczącej edukacji, tel.: 222 500 120.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas