Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o ponad 100 zł

16.11.2018
Autor: tp, fot. Rafał Michalczyk
banknot 100 zł

Do 1583 zł wzrośnie od 2019 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie rodzice, którzy nie pracują, by opiekować się dziećmi z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki), otrzymują 1477 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego znacząco zmieniała się przez ostatnie lata. Od 1 maja 2014 r. było to 1000 zł netto – na kwotę składało się: 800 zł świadczenia i 200 zł dodatku z rządowego programu. Od 1 stycznia 2015 r. było to 1200 zł, w kolejnym roku 1300 zł, a w 2017 r. – 1406 zł. W 2018 r. uprawnieni otrzymywali zaś 1477 zł netto.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych: „Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja”.

Kto może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne?

Warunkiem otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:

 • osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce bądź ojcu dziecka,
 2. faktycznemu opiekunowi dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom, na których – zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego – ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Przy tym osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. nie ma faktycznego opiekuna dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przeczytaj więcej o świadczeniu pielęgnacyjnym na naszym portalu.

Komentarz

 • znów zwiekszanie pomocy dla młodszych matek
  Irma
  19.11.2018, 13:46
  Podczas protestu w maju Rafalska obiecała starszym matkom na EWK które tak samo jak młodsze od ich urodzenia czyli od 30tu ,40tu,lat bez przerwy opiekują sie swymi dziećmi wyrównanie ich emerytur które od nowego roku będą już niższe o 705zł, od kwot jakie otrzymają młodsze matki w postaci św. pielęgnacyjnego.Od jej obietnicy minęło już pół roku i znów otrzymają, owszem ale młodsze matki podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego o ponad 100 zł.Starsze na EWK od początku tego rządu karmione są owszem, ale tylko obietnicami bez żadnego pokrycia i wynajdywaniem tysiąca powodów żeby załatwienie sprawy odwlekać w nieskończoność. Rafalska, która pozoruje zrozumienie a nawet współczucie dla nich i publicznie obiecuje załatwienie sprawy-ostatnio w maju tego roku, gdy ma możliwość konkretnego zadziałania wykazuje się kompletna ignorancją i obojętnością.Czerpie satysfakcję z poniżania takim traktowaniem ,tych umęczonych schorowanych matek?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas