Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak starać się o sanatorium?

09.10.2018
Autor: A.

Mam lekki stopień niepełnosprawności, jak się mogę starać o sanatorium, mam 70 lat? Pracowałem cały czas na montażu konstrukcji, mam problemy z kręgosłupem.

Szanowny Panie,

każda osoba ubezpieczona może zostać skierowana przez lekarza na leczenie uzdrowiskowe (sanatorium). Lekarz wystawiając skierowanie bierze pod uwagę:

  1. wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
  2. w przypadku dorosłych – zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, ale nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie przesyłane jest przez lekarza do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania. Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Więcej informacji dotyczących zasad kierowania do sanatorium uzyska Pan w oddziale NFZ.

Warto pamiętać, że osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą także korzystać z turnusów rehabilitacyjnych. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału w turnusie rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek najlepiej złożyć na początku roku.

Więcej informacji na temat turnusów rehabilitacyjnych oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie może Pan uzyskać w powiatowym centrum pomocy rodzinie w miejscu zamieszkania oraz na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja  w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas