Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zapraszamy do projektu "Aktywni zawodowo i społecznie"!

02.10.2018
Autor: Biuro Projektu

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. prowadzi nabór uczestników do projektu „Aktywni zawodowo i społecznie”, który koncentruje się na aktywizacji zawodowej i pomocy w uzyskaniu późniejszego zatrudnienia. Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w przedziale wiekowym 18-64 lat, zamieszkujące województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pozostające bez zatrudnienia (w tym długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach).

Oferujemy: - Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów - Indywidualny coaching psychologiczny - Trening kompetencji społecznych - Szkolenie zawodowe (za udział w szkoleniu zawodowym Uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe) - 3- miesięczne PŁATNE staże zawodowe (za udział w stażu Uczestnik otrzymuje stypendium stażowe) u wybranego Pracodawcy/ w wybranej Firmie - pośrednictwo pracy – wsparcie, zorientowane na pomoc w uzyskaniu pracy Uczestnik Projektu zdobędzie nowe kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Ponadto zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową, materiały szkoleniowe dla każdego Uczestnika, zwrot kosztów dojazdów, catering podczas szkoleń.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 513-182-944 Lub e-mail: aktywnizawodowo@mcdk-szkolenia.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Miejsce: Warmińsko - Mazurskie

Okres publikacji: 2018-10-02 - 2018-11-01

Podpis: Biuro Projektu

Telefon: 513182944

E-mail: aktywnizawodowo@mcdk-szkolenia.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas