Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odliczenie od dochodu zakupu aparatu słuchowego

09.03.2019
Autor: G.

Posiadam umiarkowany stopień inwalidztwa dotyczący narządu ruchu. Pogorszył mi się słuch. Laryngolog i konieczność zakupu aparatu słuchowego, ok. 60-procentowy ubytek słuchu. Dopasowano mi aparat. Zapłaciłem ok. 3500 zł. Pomyślałem, że mogę to uwzględnić w rozliczeniu rocznym. Z tego, co czytam m.in. w Waszych poradach, muszę mieć najpierw inwalidztwo słuchu potwierdzone w orzeczeniu lekarskim. Muszę teraz stanąć na komisję i poszerzyć zakres niepełnosprawności. Wydaje mi się to niejasne i nielogiczne. Idę do laryngologa, następnie do protetyka słuchu. Tu jest określony stopień utraty słuchu. Z dokumentami do laryngologa. Z tym powrotnie do protetyka słuchu.Ten przesyła dokumenty do NFZ. Po powrocie dokumentów przymiarka i zakup aparatu słuchowego. Teraz dowiaduję się, że nie mogę powyższego odliczyć w PIT. Do końca roku nie zdążę. Jak jest możliwe, aby najpierw mieć orzeczenie z 03-L przed stwierdzeniem niedosłuchu?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony po odliczeniu kwot, m.in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Jak podkreślił NSA w wyroku z dnia 02.06.2015 (II FSK 997/13), przepis art. 26 ust. 7d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych doprecyzowuje warunki skorzystania z możliwości odliczenia od dochodu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, o których to wydatkach mowa jest w art. 26 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Oba te przepisy tworzą normę prawną, z której wynikają określone wymogi warunkujące możliwość dokonania takiego odliczenia, odnoszące się do osoby podatnika.

Analizując powyższe przepisy łącznie i we wzajemnym powiązaniu, należy dojść do wniosku, że wynikającymi z nich przesłankami warunkującymi skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej są:

  • z jednej strony – poniesienie (w roku podatkowym) wydatku przez osobę niepełnosprawną,
  • a drugiej strony – dokonanie odliczenia przez osobę posiadającą ustalony stopień niepełnosprawności.

Innymi słowy, ten drugi przymiot wprawdzie warunkuje dokonanie odliczenia, ale nie musi wystąpić już w momencie poniesienia wydatków, gdyż tu wystarczy, aby wydatek dotyczył osoby niepełnosprawnej.

Ponieważ w Pana przypadku mamy sytuację, że posiadając niepełnosprawność 05-R chciałby Pan odliczyć wydatki z tytułu niepełnosprawności 03-L, to w związku z kwestiami Pana niepełnosprawności i korzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej powstaje indywidualny stan faktyczny, w którym uważam za konieczny kontakt z Krajową Informacją Skarbową – czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 – z telefonu stacjonarnego: 801 055 055, z telefonu komórkowego: 22 330 03 30.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas