Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator PFRON: zajęcia klubowe w WTZ jako nowe narzędzie wsparcia w rehabilitacji

18.09.2018
Autor: PFRON, fot. pixabay.com, Piotr Stanisławski, Damian Szymczak
Źródło: Integracja 4/2018
kobieta tka na małym prostokącie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów terapii zajęciowej jest ważnym elementem systemu wsparcia osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia lub poważnie utrudnia aktywne funkcjonowanie na tych płaszczyznach. Sieć podmiotów prowadzących WTZ na terenie kraju stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia zatrudnienia, możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy. W 2017 r. w 361 powiatach działało 715 WTZ świadczących wsparcie rehabilitacyjne 27 097 podopiecznym.

Wdrożenie i realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, a także związane z nim zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozszerzyły zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, m.in. poprzez realizowanie zajęć klubowych przez podmioty prowadzące WTZ. Finansowaniu zajęć klubowych służyć ma właśnie nowy program Rady Nadzorczej PFRON o nazwie „Zajęcia klubowe w WTZ”.

uczestnicy WTZ siedzą przy czteroosobowym stole, przed nimi znajdują się tabliczki gliniane, a obok nich dwie asystentki, które prawdopodobnie tłumaczą, co należy wykonać
Zajęcia plastyczne cieszą się największą popularnością, ponieważ są naprawdę dla wszystkich, fot. Piotr Stanisławski

Dla kogo i na co środki

Program ten adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej, zainteresowanych prowadzeniem zajęć klubowych. Środki finansowe, jakie będzie można uzyskać w ramach programu służą finansowaniu działalności związanej z prowadzeniem zajęć klubowych. Może być ono wykorzystane na pokrycie niezbędnych wydatków rzeczowych i osobowych, takich jak: materiały do terapii, transport, wynagrodzenia, koszty utrzymania, lub też inne niezbędne koszty związane z funkcjonowaniem klubu. Szczegółowy zakres, organizację oraz wymiar godzinowy zajęć klubowych, który ma być nie mniejszy niż 5 godzin miesięcznie, ustala warsztat.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu. Samorządy powiatowe, chcąc realizować program, podają do publicznej wiadomości termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych oraz udostępniają podmiotom prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie powiatu formularz wniosku o dofinansowanie w ramach programu. Na podstawie złożonych przez WTZ wniosków, samorządy powiatowe występują do oddziałów PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

dwóch młodych mężczyzn stoi przy blacie, przy którym wykonują samochody i pojazdy z drewna
W zajęciach pracowni stolarskiej najchętniej uczestniczą panowie i tworzą produkty na konkretne zamówienie, fot. Damian Szymczak

Kiedy i gdzie składać dokumenty

Program realizowany jest na terenie całego kraju w cyklach obejmujących 12 miesięcy od 1 lutego danego roku kalendarzowego do 31 stycznia roku kolejnego. Każdego roku samorządy powiatowe będą mogły dwukrotnie występować do oddziałów PFRON o przyznanie środków na realizację programu, a co się z tym wiąże – również dwukrotnie w ciągu roku wypłacać dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych podmiotom, które złożą wnioski.

W związku z uruchomieniem programu zgłoszenia samorządów powiatowych przyjmowane są od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego.

młoda kobieta z krótkimi włosami i z okularami na twarzy maluje przy biurku, za nią w tle siedzą dwie osoby, korzystające z komputerów
Kto chce, może nauczyć się pracy przy komuterze, m.in. obsługi poczty, edycji tekstu albo prostych grafik, fot. Damian Szymczak

Kto skorzysta

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu tych podopiecznych WTZ, którzy opuszczają warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych oczekujących na przyjęcie do WTZ. Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mogą być beneficjentami programu, jeżeli:

  1. były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. znajdują się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Zajęcia klubowe są nowym instrumentem wsparcia udzielanego przez warsztat zarówno przed, jak i po procesie rehabilitacji w WTZ. Z jednej strony przygotowują osoby niepełnosprawne do przyszłego uczestnictwa w WTZ, z drugiej – stanowią formę kontynuacji pomocy świadczonej przez warsztat jego uczestnikom do momentu podjęcia przez nie zatrudnienia. Zajęcia klubowe, realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami beneficjentów programu, mogą obejmować aktywne formy wsparcia w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia, tak aby zapewnić ciągłość pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

trzy kolorowe jajka, zrobione prawdopodobnie na materiale przypominającym szkło

Wyroby powstające w ramach WTZ zwykle prezentowane są podczas pikników i kiermaszy, fot. Piotr Stanisławski

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione w wersji elektronicznej na stronie Funduszu.


Materiał przygotowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON


Okładka 4 numeru w 2018 roku magazynu IntegracjaArtykuł pochodzi z nr 4/2018 magazynu Integracja.

Zobacz, jak możesz otrzymać magazyn Integracja.

Sprawdź, jakie tematy poruszaliśmy w poprzednich numerach (w dostępnych PDF-ach).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas