Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ankieta czytelnicza: poddani ocenie

14.09.2018
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com; oprac. redakcji
Źródło: Integracja 4/2018
Grafika ankiety z trzema buźkami: obojętnej, uśmiechniętej i smutnej. Buzia uśmiechnieta jest zaznaczona długopisem. Obok nadruk: Integracja. Numer 150.

Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za udział w ankiecie z konkursem i nagrodami (z nr. 1/2018). Bierzemy sobie Państwa opinie do serca, pracując nad coraz lepszym kształtem pisma, które jest, Drodzy Państwo, o Was i dla Was od 24 lat! I to się nie zmieni. Zapraszamy do krótkiego podsumowania.

Na ankietę pod hasłem „Włącz się w zmianę «Integracji»” odpowiedziało ponad 100 Czytelników. Zaskakująco miły jest fakt, że zdecydowana większość to nasi odbiorcy od początku wydawania gazety lub od ponad 20 lat, ale też duża część z Państwa zna nas od niedawna – co oznacza, że rośnie nam nowe pokolenie. W przeważającej części Czytelnicy, którzy wzięli udział w ankiecie, są stałymi prenumeratorami magazynu, ale przybywa także tych, którzy korzystają z jego wersji elektronicznej na portalu Niepelnosprawni.pl.

Czego szukają Czytelnicy?

Treści najczęściej poszukiwane w „Integracji” zdecydowanie dotyczą ulg i uprawnień – dla aż 78 proc. respondentów, 72 proc. oczekuje informacji o prawie, 63 proc. o świadczeniach, 60 proc. o medycynie, 56 proc. chce wywiadów, 50 proc. historii z życia, 44 proc. czeka na reportaże i wiadomości o pracy, 43 proc. informacje o nowych technologiach, 33 proc. o edukacji i dostępności architektury i internetu, 32 proc. o kulturze i rozrywce, a 24 proc. o sporcie i turystyce.

Właściwie wszyscy autorzy artykułów w magazynie są chętnie czytani i identyfikowani, przy czym na czoło wysuwa się Piotr Pawłowski, redaktor naczelny „Integracji”, autor wszystkich 150 edytoriali pisma, prowadzący wiele rozmów albo komentujący zjawiska lub problemy.

Zdecydowana większość osób ankietowanych uważa, że magazyn porusza wszystkie istotne zagadnienia, a wśród brakujących wymienianie były tematy dotyczące m.in.: zdecydowanych interwencji, edukacji dla wszystkich, porad prawnych, porad szczegółowych w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego, bazy pomocy i wsparcia, zaburzeń psychicznych, sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych, osób głuchych. Możemy śmiało powiedzieć, że wszystko to na łamach 150 numerów już było, ale mamy niezbity dowód na to, że Czytelnicy nieustannie czekają na aktualne informacje. Blisko 2/3 ankietowanych wystawia nam ocenę bardzo dobrą, a 1/3 raczej dobrą. Nie było ani jednej oceny negatywnej.

Opis alternatywny pn. Treści najczęściej poszukiwane w Integracji pod obrazkiem
Opis alternatywny. Treści najczęściej poszukiwane w Integracji: 78 proc. - informacje o ulgach i uprawnieniach; 72 proc. - informacje o prawie; 63 proc. informacje o świadczeniach; 60 proc. - informacje o medycynie; 56 proc. - wywiady; 50 proc. - historie życia; 44 proc. - reportaże i wiadomości o pracy; 43 proc. - informacje o nowych technologiach; 33 proc. - informacje o edukacji oraz dostępności architektury i internetu; 32 proc. - informacje o kulturze i rozrywcel 24 proc. - informacje o sporcie i turystyce

Zalety i wady magazynu

Aż 81 proc. respondentów uznało, że głównym atutem „Integracji” są rzetelne informacje, 75 proc. typowało porady, 72 proc. uznało, że największą zaletą jest sam fakt istnienia takiego pisma, a na końcu uplasowały się aktualność oraz dostępność i przejrzystość. Wśród wad magazynu najczęściej wymieniano: za mało informacji bieżących (23 proc.); zbyt mały druk (20 proc.) i małą przejrzystość oraz nieuporządkowanie (10 proc.). Zapewniamy, że nad wadami popracujemy...

Zdecydowana większość ankietowanych uznała, że powinno być więcej informacji dotyczących przepisów i zagadnień prawnych, informacji o rentach i świadczeniach, o pracy, sporcie, kulturze i informacji regionalnych, a także dotyczących kontaktów z innymi ludźmi.

Najwięcej respondentów skorzystało z takich propozycji magazynu, jak: udział w konkursie, odesłanie po więcej informacji na Niepelnosprawni.pl i list do redakcji (po 33 proc.), zachęcenie do prenumeraty lub Paczki Integracji (32 proc.) oraz zamówienie książek (24 proc.).

Zasadą jest, że kolejne numery „Integracji” czytają także domownicy lub przyjaciele, co jest zgodne z zasadą badania czytelnictwa, według której 1 egzemplarz pisma czyta śr. 3,5 osób (w rodzinie, pracy, przychodni, urzędzie itp.). Bardzo często ankietowani Czytelnicy nie ograniczają się tylko do lektury naszego magazynu, ale sięgają po różne wydawnictwa na temat niepełnosprawności.

wykres dot. wieku czytelników magazynu, opis alternatywny pod obrazkiem
Opis alternatywny: Wiek Czytelników: 43 proc - 55 lat lub więcej; 12 proc. - przedział wiekowy 43-54 lata; 29 proc. - przedział wiekowy 35-44 lata; 9 proc. - przedział wiekowy 25-34 lata; 1 proc. - przedział wiekowy 15-24 lata.

Kim są Nasi Czytelnicy?

Częściej czytają nas kobiety (56 proc.). Nasz Czytelnik jest raczej starszy – 43 proc. z Państwa ma 55 lat lub więcej, a 29 proc. jest w wieku 35–44 lata. W przedziale wiekowym 43–54 lata jest 12 proc. osób, 25–34 lata ma 9 proc. z nich, a 15-24 lata 1 proc. Najwięcej Czytelników ma wykształcenie wyższe (41 proc.), następnie średnie (35 proc.), zasadnicze (7 proc.), niepełne wyższe (6 proc.), podstawowe (3 proc.). Tytuł doktora lub wyższy ma 1 proc. ankietowanych. Dane te są jednak przybliżone, gdyż nie wszyscy odpowiedzieli na to pytanie.

Najczęściej nasi Czytelnicy żyją w miastach liczących 20–100 tys. mieszkańców (40 proc.), na wsiach (20 proc.), w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (18 proc.), w miastach o 100–500 tys. (9 proc.) lub do 20 tys. (7 proc.).

Niemal połowa, 49 proc. respondentów, nie pracuje, a 51 proc. jest zatrudnionych. Wśród wszystkich odpowiadających na ankietę 22 osoby zadeklarowały, że są rencistami, a 20 osób pobiera emeryturę.

Najwięcej osób wie o naszym magazynie „od zawsze” – ze względu na swoją niepełnosprawność, a dużej części polecono „Integrację” w urzędzie bądź dowiedzieli się o niej z portalu Niepelnosprawni.pl. Wśród najczęściej wymienianych rodzajów niepełnosprawności, które mają respondenci, znalazły się: dotyczące narządu ruchu, narządu wzroku, chorób neurologicznych i cukrzycy.

wykres kołowy pn. Czytelnicy Integracji a niepełnosprawność. Opis pod obrazkiem
Opis alternatywny: Czytelnicy Integracji a niepełnosprawność: 15 proc. ma niepełnosprawność; 21 proc. ma związek z niepełnosprawnością; 61 proc. ma niepełnosprawność i jednocześnie związek z niepełnosprawnością np. poprzez relacje rodzinne

Spośród ankietowanych Czytelników 61 proc. ma niepełnosprawność, 21 proc. „ma związek” z niepełnosprawnością, a 15 proc. ma niepełnosprawność i jednocześnie związek z niepełnosprawnością np. poprzez relacje rodzinne. Tylko 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi w tej kwestii.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i fatygę polegającą m.in. na wysłaniu ankiety pocztą tradycyjną – na co zdecydowało się aż 65 proc. ankietowanych. Dostaliśmy przy okazji wiele miłych słów, gdy rozwijali Państwo hasło: „Integracja jest dla mnie…”. Oto kilka spośród haseł nagrodzonych publikacją Integracji z 2017 r. – Listą Mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością:

  • Integracja jest dla mnie oknem na świat i motywacją do nowych, ciekawych rozwiązań.
  • Integracja jest dla mnie kopalnią wiedzy.
  • Integracja jest dla mnie ważna. Inspiruje mnie w moim samotnym życiu.
  • Integracja jest dla mnie bardzo ciekawą lekturą.

okładka magazynu IntegracjaArtykuł pochodzi z nr 4/2018 magazynu Integracja.

Zobacz, jak możesz otrzymać magazyn Integracja.

Sprawdź, jakie tematy poruszaliśmy w poprzednich numerach (w dostępnych PDF-ach).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas