Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odmowa przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Dlaczego?

30.08.2018
Autor: N.

Mam orzeczenie o zaliczeniu mnie do pierwszej grupy inwalidzkiej, inwalidztwo jest trwałe, oraz całkowicie niezdolnej do pracy i dostałem odmowę o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego. Dlaczego?

Szanowny Panie,

zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Natomiast świadczenie nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeśli ma Pan orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (tj. odpowiadające umiarkowanemu stopniowi), a niepełnosprawność nie powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia, to zasiłek pielęgnacyjny Panu nie przysługuje.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas