Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej

30.08.2018
Autor: L.

Czy aby otrzymać dodatkowy urlop wypoczynkowy, muszę pracować w zakładzie pracy chronionej (takie wskazanie widnieje w orzeczeniu)? Czy aby otrzymać dodatkowy urlop wypoczynkowy lekarz medycyny pracy w zaświadczeniu kwalifikującym mnie do wykonywania danej pracy musiał słownie wpisać informacje o posiadanym orzeczeniu oraz o skróconym czasie pracy? Czy zaświadczenie wystawiane przez tego lekarza ma wpływ na urlop dodatkowy?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. nauczycielom) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. sędziom).

Nabycie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego jest niezależne od momentu przestawienia orzeczenia pracodawcy. Artykuł 19 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji jest przepisem lex specialis w stosunku do art. 20c tej ustawy. W praktyce oznacza to, że pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego będzie mógł skorzystać dopiero po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia.

Zatem warunkiem skorzystania z urlopu dodatkowego jest przedłożenie pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Niezależnie od miejsca zatrudnienia, czy to jest zakład pracy chronionej, czy otwarty rynek pracy, pracownik niepełnosprawny jest uprawniony (z wyjątkiem osób wskazanych wyżej) do korzystania z urlopu dodatkowego.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas