Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy nauczyciela niepełnosprawnego

21.09.2018
Autor: F.

Witam, jestem nauczycielem posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, zatrudnionym w szkole prowadzonej przez osobę fizyczną, niebędąca jednostką samorządu terytorialnego. Uzyskałam w kadrach informację, że przez to nie obowiązuje mnie od 1 września obniżenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć. Czy jest to zgodne z prawem? Podobno w Karcie Nauczyciela nie ma zapisu dla takich szkół, jak moja? Czy obniżenie dotyczy wyłącznie nauczycieli niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach publicznych? Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

w art. 42a ustawy Karta Nauczyciela, z dniem 1 września 2018 dodano ust. 1a, który brzmi: nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Ust. 3 w/w artykułu natomiast otrzymał brzmienie: nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.

Kwestia, jaki status ma Pani szkoła i jaki to ma wpływ na w/w zapisy, warto omówić z pracownikami kuratorium oświaty w Pani województwie.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas