Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy jako brat niepełnosprawnego mogę pobierać świadczenia opiekuńcze?

21.09.2018
Autor: G.

W rodzinie mam dwóch braci znacznie niepełnosprawnych, a na jednego brata świadczenie pobiera mój ojciec, natomiast matka ma emeryturę i jest słabego zdrowia. Czy istnieje taka możliwość, bym ja mógł zrezygnować z pracy i zająć się drugim bratem i otrzymywałbym w ramach tego zasiłek opiekuńczy?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 17 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Biorąc powyższe pod uwagę, aby Pan otrzymał świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym bratem, który posiada znaczny stopień niepełnosprawności, muszą być spełnione w/w warunki. Warto przedstawić sytuację Pańskiej rodziny w wydziale świadczeń rodzinnych w Pańskiej gminie, aby urzędnicy mogli dokładnie zbadać możliwość uzyskania przez Pana świadczenia pielęgnacyjnego. Nie wiem natomiast, czy Pańska Mama posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a jest to w związku z ww. warunkami istotne.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas