Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stypendium a drugi kierunek studiów magisterskich

23.09.2018
Autor: N.

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie stypendium dla osób niepełnosprawnych na studiach. Na kierunku A pobierałem stypendium na studiach licencjackich i potem magisterskich. Nie ukończyłem jeszcze kierunku A – zaliczyłem przedmioty z ostatniego semestru, ale nie obroniłem jeszcze pracy magisterskiej, więc formalnie nie zakończyłem jeszcze tego kierunku. Dostałem się na kierunek B na studia magisterskie. I tu moje pytanie: czy należy mi się stypendium dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, w jakiej sytuacji. Proszę o odpowiedź, czy kierunek B klasyfikuje się do sytuacji opisanej w tym przepisie ustawy? „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat”. Dziękuję za odpowiedź

Szanowny Panie,

dokonując wykładni literalnej wskazanego przepisu, skoro nie ukończył Pan pierwszych studiów magisterskich i nie minęły jeszcze trzy lata, to takie stypendium mogłoby Panu zostać przyznane, z drugiej zaś strony wykładnia celowościowa przepisu mogłaby doprowadzić do wniosku, iż rozpoczęcie przez Pana drugich studiów magisterskich nie bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich nie pozwala na uzyskanie przez Pana stypendium.

Wydaje się, że sprawę powinien Pan omówić „u źródła”, czyli z pracownikami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr tel.: 22 529 27 18.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas