Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca po 12 godzin

23.09.2018
Autor: A.

Jestem osobą z II stopniem niepełnosprawności i pracuję na centrali. Poproszono mnie, czy zgodzę się pracować na portierni 12 godz. jednego dnia i następnego dnia na nockę też 12 godz. Czy powinienem się zgodzić? Czy mogą być jakieś tego konsekwencje?

Szanowny Panie,

jeżeli Pana praca nie polega na „pilnowaniu”, to od Pana zależy, czy zgłosi Pan wniosek o skierowanie Pana na badania do lekarza medycyny pracy, który zbada, czy może Pan pracować powyżej 7 godzin dziennie i pracować w godzinach nocnych. Z samego faktu, iż Pan odmówi takiej formy pracy, powołując się na poniższe przepisy, nie powinien Pan ponieść negatywnych skutków.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Zgodnie z ust. 2, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16. ust. 1 mówi jednak, że przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Ust. 2 precyzuje, że koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas