Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opieka nad osobą niepełnosprawną a przekroczenie kryterium dochodowego

31.08.2018
Autor: Z.

Jestem opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej matki (JEST OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ), do tej pory otrzymywałam 520 zł jako opiekun, jednak poprawiła mi się stopa życiowa, ponieważ dochód na członka rodziny wynosi 1100 zł i podobno już nie otrzymam pieniędzy jako opiekun. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje obecnie w kwocie 520 zł miesięcznie.

Po więcej informacji warto udać się do swojego urzędu gminie – wydziału świadczeń rodzinnych, w którym pracownicy zbadają, czy rzeczywiście Pani sytuacja na tyle uległa zmianie, iż nie będzie już przysługiwać Pani specjalny zasiłek opiekuńczy.

Warto także wskazać, iż część osób składa wnioski o świadczenie pielęgnacyjne (którego przyznanie nie jest obwarowane kryterium dochodowym) zamiast specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad swoim niepełnosprawnym rodzicem, następnie po otrzymaniu odmowy i po wyczerpaniu drogi administracyjnej składa skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odwołanie do Sądu nie daje gwarancji sukcesu, bo to już Sąd w indywidualnej sprawie ocenia pod kątem nawet przepisów Konstytucji RP zasadność uchylenia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki np. nad swoją Mamą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto zapoznać się z uzasadnieniem do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt III SA/Gd 523/17, który orzekał w podobnej do Pani sprawie.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas