Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się z kodem 12-C?

31.08.2018
Autor: Z.

Jak to jest z zasiłkiem pielęgnacyjnym, gdy w punkcie 7 orzeczenia dostało dziecko „nie wymaga”, a w punkcie 8 „wymaga”? Mając stopień niepełnosprawności 12-C? Czy zasiłek pielęgnacyjny się należy?

Szanowna Pani,

rozumiem, iż Pani dziecko nie ukończyło 16. roku życia.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (aktualnie 153 zł) wystarczy posiadać samo orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, które wydawane jest do ukończenia przez dziecko 16. roku życia.

Natomiast przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (aktualnie 1477 zł) wymagane jest posiadanie w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka (wydawane do ukończenia 16. roku życia) łącznie dwóch wskazań: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt 7) oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 8).

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas