Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Od listopada wyższe świadczenia dla opiekunów i zasiłek pielęgnacyjny. Rząd przyjął rozporządzenie

31.07.2018
Autor: inf. prasowa, fot. Freeimages.com
Źródło: KPRM
Monety leżące na banknotach

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, zostaną podwyższone i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 20,5 proc., czyli o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).

Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).

Rada Ministrów postanowiła również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 17 proc., czyli o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Kwoty bez zmian...

Jednocześnie rząd zdecydował, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia – 90 zł,
  • powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1000 zł.

... kryteria dochodowe także

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1922 zł.

Jaki to koszt?

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:

 • 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego,
 • 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego,
 • 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Rada Ministrów podkreśla, że oznacza to znaczące wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego ostatni wzrost miał miejsce w 2006 r. – jego podwyższenie będzie dotyczyć ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. W przypadku świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób. Kwoty tych świadczeń nie były podwyższane: od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego i od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Podwyższone kwoty wskazanych świadczeń mają obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (II etap podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.).

Komentarz

 • Wiele zrobione ,ale my matki tzw. EWK czekamy na podjęcie prac w/s wyrównania emerytur !!!!!!!!!
  mamaEWK
  01.08.2018, 10:59
  Prawda jest taka że protesty ON i ich opiekunów doprowadziły do zauważenia problemów i biedy tego środowiska. Rząd byłej pani premier sprawami ON i matek EWK oraz opiekunów niesamodzielnych,niepełnosprawnych się nie interesował, odkładając to na czas może po następnych wyborach w 2020 roku .Bardzo boli to że wielu rodzinom przysługuje wsparcie bez względu na dochód, a matkom na ciężko wypracowanej emeryturze które od dziesięcioleci troszczą się o swoje niesamodzielne ,wymagające opieki dorosłe już dzieci pani minister tyko obiecuje wyrównanie świadczeń od 2015 roku ,ale obietnice bez konkretów nadal są tylko obietnicami. Te matki choruja ,odchodzą w poczuciu krzywdy i wykluczenia .Przykładem takiego podejścia była szokująca decyzja w/s emerytury EWK ogłoszona przez NSA. Tej decyzji nawet nie warto komentować.Pani sędzia powinna takim dzieckiem sama opiekować się w czasach PRL,potem komuny pozbawiona pomocy ,wsparcia czyli z chorym dzieckiem bez srodków do życia .Każdy w takiej sytuacji podejmował prace na 1/3 etatu jak sprzątanie czy dozorstwo aby móc zadbać o swoje dziecko .Chyba ze jego sytuacja była dobra i nie było potrzeby zdobycia dodatkowych środków.W tej sytuacji NSA ukarał matkę za podjęcia pracy, bo obecnie ustawa nie pozwala na podjęcie innej decyzji,jak wykluczenie tej grupy matek i skazywanie ich na dalszą wegetacje. Takie decyzje to skandal więc pytam o to kiedy MRPiPS podejmie decyzje o zmianie ustawy z dnia 28 XI 2003r o świadczeniach rodzinnych. Czekamy na wyrównanie do wysokości świadzczenia pielęgnacyjnego emerytur EWK !!!!!!!!!!!Dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć że rząd,, <Dobrej Zmiany> zrealizował obietnice dane matkom jeszcze w 2015 r że podejmie prace nad wyrównaniem świadczeń bez zbędnej zwłoki .

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas