Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Powstaje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia. Oto szczegóły

18.07.2018
Autor: Beata Dążbłaż, fot. sxc.hu
Znak zapytania na pięciu stuzłotowych banknotach

13 lipca 2018 r. rząd ogłosił projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Skąd znajdą się w nim pieniądze? Co będzie z tych środków finansowane?

Celem powstania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest wsparcie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnością. Dysponowanie Funduszem należeć będzie do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Cel powstania Funduszu opisany też został w tzw. OSR (czyli ocenie skutków regulacji) do projektu.

„Konieczność wprowadzenia nowej regulacji wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych – czytamy w załączonym do ustawy uzasadnieniu. – Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne, by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami. Obecne wsparcie obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej (dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by móc korzystać na zasadzie równości z innymi z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług. Należy uwzględnić szczególne potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a zarazem konieczność realizacji ich praw – zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Niezbędne jest znalezienie środków finansowych umożliwiających realizację ich praw”.

Skąd pieniądze dla Funduszu?

Źródłami przychodu mają być:

 • obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy,
 • danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy,
 • dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu,
 • odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu,
 • odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów,
 • inne przychody.

Kto zapłaci składkę na Fundusz?

 • Pracodawcy i inne organizacje za osoby zatrudnione, wykonujące pracę na umowie o pracę nakładczą, umowie agencyjnej, umowie zleceniu lub innej, wykonujące pracę w areszcie, pobierające stypendia sportowe, otrzymujące świadczenia socjalne na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny, będące żołnierzami zawodowymi i funkcjonariuszami bez prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej.
 • Rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
 • Inne osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem m.in.: duchownych, pobierających zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłek dla opiekuna, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej.

Co sfinansują pieniądze Funduszu?

 • Zadania z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością.
 • Zadania ustawowe jednostek sektora finansów publicznych, związane ze wsparciem społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością.
 • Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Programy rządowe i resortowe w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, realizowane na podstawie ustawy oraz innych ustaw.
 • Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Środki z Funduszu pokryją także m.in.: koszty poboru obowiązkowych składek na Fundusz, zwroty nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej oraz koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu.

Kto zrealizuje zadania, które finansował będzie Fundusz?

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub
 • jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie opracowywał roczny plan działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością. Zadania będą realizowane w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski będzie można składać do wojewody, on będzie przekazywał ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej listy rekomendowanych wniosków. Będzie je mógł rozpatrywać zespół powołany w resorcie pracy. Aby samorządy mogły otrzymać środki z Funduszu, będą one musiały zawrzeć umowę z wojewodą.

Zadania finansowane z Funduszu przez jednostki, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, będą realizowane w drodze otwartego konkursu ofert.

Danina solidarnościowa

Zapłacą je osoby fizyczne, których dochód w roku podatkowym przekroczył 1 mln zł, w wysokości 4 proc. nadwyżki od tej kwoty.

Danina solidarnościowa wpłacana będzie do urzędu skarbowego i przekazywana na oddzielny rachunek Funduszu w ciągu dwóch miesięcy. Danina solidarnościowa będzie wpływać do 30 kwietnia za poprzedni rok podatkowy.

Kiedy ustawa zacznie obowiązywać?

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Jaki będzie budżet Funduszu?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że danina solidarnościowa wyniesie 1,15 mld zł. Analizę wykonano na podstawie danych jednostkowych z zeznań podatkowych za 2016 r. Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) wyniesie 647 mln zł.

„Założono, że składka na Fundusz Pracy zostanie obniżona z 2,45 proc. do 2,3 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a składka na SFWON zostanie określona na poziomie 0,15 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skutki finansowe oszacowano na podstawie wykonania przychodów Funduszu Pracy w 2016 r.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.


Do 27 lipca 2018 r. można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z projektem zapoznać się można na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Podłość i cwaniactwo rządu.
  Edyta
  28.05.2019, 10:33
  Po pierwsze kto udowodni, że te pieniądze są w całości przekazywane na potrzeby osób niepełnosprawnych??? Znowu będzie oszustwo i mówienie, że dają chorym, a będą wykorzystywać te środki na inne cele. Jaka to podłość ze strony rządu!! Na wszystkich obywateli i ich potrzeby przeznacza się pieniądze z budżetu- po prostu. Za to żeby wesprzeć chorych obywateli, pokazuje się , że trzeba wyjątkowych źródeł finansowania i wyjątkowych działań. Jakbyśmy nie byli Polakami!! Jakby rząd w swoim budżecie w ogóle nie uwzględniał chorych obywateli. I potem dziwimy się, że społeczeństwo traktuje nas jak wyrzutków. Czy w tym podłym świecie polityki, nie ma nawet jednego przyzwoitego człowieka, który zawalczyłby o tą najsłabszą część społeczeństwa??? I tak , gdyby nie środki unijne, niepełnosprawni w Polsce byliby jak żebracy. Tylko dzięki Unii są pieniądze na przeróżne dofinansowania. Dla naszego, polskiego budżetu i tak jesteśmy najmniejszym obciążeniem! To wstyd, że pis doi dodatkowo Polaków, żeby pokazać jak niepełnosprawni są uciążliwi i roszczeniowi. A gdzie te pieniądze pójdą??? Założę się, że nie do chorych....
  odpowiedz na komentarz
 • Danina
  Iwona
  22.09.2018, 12:46
  Macie własne pieniądze dlaczego żądacie od podatników zlikwidują duże firmy zamienia na małe i tyle będzie daniny
  odpowiedz na komentarz
 • KIEDY RZĄD PiS WEZNIE DO UCIWEJ PRACY CZES PONIZA ICH 3 LATA RZĄDOW PiS?
  INWALIDA 1 GRUPY OSZUKANY 1 пкгзн пдһвтн
  04.09.2018, 10:51
  RZAD PiS NAPRAWI SWOJE OBIECANKI LUDZIE GLODUJA KLIPIĄ NEDZE INNI OPYCHAJA DIETAMI LICZNYMI MLLONami nagrodow im smerdzeli sejmnie kiedy dymisja calego pIs na bruk ?
  odpowiedz na komentarz
 • zajmijcie sie klerem
  bk
  28.08.2018, 19:12
  kosciol -ktory winien pomagac to zgarnia wszystkie dewidenty dla siebie
  odpowiedz na komentarz
 • Procesory mowy do implantu słuchowego
  Małek
  23.07.2018, 16:20
  Nie mogę się nigdzie dowiedzieć co będzie z wymianą procesorów mowy dla osób implantowanych w Kajetanach. Korzystam z 8-letniego procesora, który nie spełnia swioch zadań. Planowany czas eksploatacji procesora to 5 lat. Mam znaczny stopień niepełnosprawności na wzrok i słuch, dlatego ta sprawa jest dla mnie bardzo ważna. Ani z ministerstwa polityki spolecznej, ani z Kajetan nie mam na to pytanie odpowiedzi.
  odpowiedz na komentarz
 • precz z pułapką rentową
  benny
  21.07.2018, 00:01
  kolejne wielkie pomysły... wolałbym byście zajeli się pułapką rentową, zamiast zmuszać bogatych do płacenia na ON. Wystarczy że zdejmiecie bariery mentalne w instytucjach państwowych i pozwolicie nam pracować. Bo póki co, dostajemy po łapkach za aktywność np. zawieszaniem, czy odbieraniem rent... wściekły jestem na tę całą hipokryzję..
  odpowiedz na komentarz
 • Fikcyjne konsultacje
  osoba niewidoma
  20.07.2018, 10:43
  Kolejne fikcyjne konsultacje, wykluczające osoby niewidome. Aby wysłać uwagi, konieczne jest wpisanie kodu z obrazka. Poza tym znów karze się ludzi za aktywność. Zamiast na dobrze zarabiających nakładać większą daninę, należałoby ich zachęcać do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Karanie raczej ich nie zachęci do angażowania się np. w tworzenie przedsiębiorstw społecznych.
  odpowiedz na komentarz
 • Drodzy pracodawcy ...
  hubert
  20.07.2018, 10:15
  ...róbcie coś , protestujcie , powołujcie sie na nas . Właśnie na nas , a nie na przekupne stowarzyszenia które reprezentują same siebie , bierzcie nas niepełnosprawnych jako żywe tarcze . My nie chcemy aby ta danina weszła w życie . Nie chcemy abyście patrzyli na nas wilkiem , tylko dlatego że pod płaszczykiem pomocy dla nas będziecie finansowac studnie bez dna , jaką jest program 500+ . Jeśli już ta danina wejdzie w życie wejdzie w życie , szukajcie jakichś kruczków prawnych aby go obejśc . jesteście przez nas moralnie usprawiedliwieni .
  odpowiedz na komentarz
 • jeśli chcecie pomóc to słuchajcie niepełnosprawnych
  tuk
  20.07.2018, 07:31
  potrzebny program od zaraz "dofinansowanie zakupu samochodu dla osoby pracującej dojeżdżającej do pracy"
  odpowiedz na komentarz
 • Dla kogo to wsparcie?
  Willage People
  19.07.2018, 19:30
  Mieszkam na wsi i poruszam się na wózku, do najbliższego miasta gdzie mógłbym pracować 18 km. Do busa nie wsiądę nawet z pomocą a pociąg czy autobus miejski tu nie kursuje. Więc pytam pomysłodawców tego cudownego programu jakież to wspaniałe ułatwienia mi zaproponujecie aby praca, rehabilitacja, czy kultura były dostępne dla osób w moim położeniu!? Dodam tylko, że oczywiście mógłbym wszędzie dotrzeć sam ponieważ posiadam prawo jazdy, ale niestety nikt mi nie proponuje pomocy w zakupie auta.
  odpowiedz na komentarz
 • kolejny koszmar biurokratyczny
  dora...........
  19.07.2018, 18:49
  Po co tworzyć kolejną instytucję. Mam dość załatwiania spraw w PCPR. Znowu kolejne wnioski i kolejne etaty dla darmozjadów. Dlaczego nie słucha się nas, bezpośrednio zainteresowanych. Dlaczego o nas decydujący ludzie nie mający pojęcia o niepełnosprawności. Już mamy programy w PCPR i w każdym roku brakuje pieniędzy np. Obozy rehabilitacyjne czy dofinansowanie sprzętu ortopedycznego. Czy ktoś głośno powiedział ile się płaci ekspertowi, który orzeka czy mi przysługuje lepsza proteza czy nie? Cała ta pomoc to jest tylko pseudo, bo w imię pomocy niepełnosprawnym tworzy się kolejne etaty dla pociotków. Dlaczego w PFRON czy też PCPR nie pracują ludzie niepełnosprawni. Dziwne, ale prawdziwe. Kompetencja zdrowych urzędników to koszmar. Doświadczyłam osobiście, kiedy urzędniczka PCPR kazała mi dostarczyć do wniosku faktury ze sklepu z protezami. Zapytałam czy widziała taki sklep i niech mi powie gdzie się on znajduje. Zero merytorycznego przygotowania do pracy. Tworzy się kolejny twór biurokratyczny i pytam po co? Proste rozwiązanie, zwolnić nas z płacenia podatku na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i już mamy pieniądze na leki a nie tworzyć kolejną chorą instytucję.
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejny idiotyzm...
  Mr. X
  19.07.2018, 18:27
  ...na którym skorzystają naciągacze i złodzieje. Jak gospodarka padnie, to zwalić będzie można wszystko na niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Kolejna niedorzecznośc.
  Keraj
  19.07.2018, 14:20
  Każdy zakład pracy zatrudniający pracowników odprowadza srodki do PFRON. Nie dokonca wiadomo jakimi srodkami dysponuje ta instytucja. Siedziby PFRONU to luksusowe biura nie zawsze pozostajace w wlasnosci wymienionej juz instytucji. Wielokrotnie pytalem -ile kosztuje utrzymanie PFRON.Ile placi za wynajmowanie tych siedzib.Jakie jest zagrożenie -skoro kazdej pilnuje ochrona? Ile zatrudnia niepelnosprawnych, a ile pelnosprawnych pracowników. Ile wydaje się na fundusz zatrudnienia tej sporej rzeszy urzędników. Odpowiedzi nie otrzymałem. Próżno jest też szukać niepelnosprawnych na korytarzach tej instytucji -wiekszosc zadań pomocowych wykonuja samorządy. Wiec pkacimy z naszych podatkow na urzednikow PFRON i samorzadowych. Więc jesli obarczono dodatkowym podatkiem obywateli tylko po to aby pomóc niepelnosprawnym to pytam po co nam bardzo kosztowny PFRON? Kto bedzie zawiadywal tym nowym podatkiem,nie wyjasniono. Moj pogląd jest taki PFRON to kolejna instytucaj w ktorej zatrudnia sie kolegow królika czyli PiSowcow.Poprzedni rządzący tez tak robili. Powstal nowy fundusz w formie podatku -powstaną nowe lukratywne posadki dla swoich. I co najwazniejsze -a co zrobimy jesli ci ktorzy zarabiają najwiecej przeniosą swój biznes poza granice kraju bo tak płacą mniejsze podatki? Morawiecki i Rafalska powiedzą nam - no to kasy nie ma bo i z kad. Premierze, protestują pielegniarki,nauczyciele, służby mundurowe,rolnicy itd itd. Czy nie czas zacząć uchwalac nowe fundusze solidarnosciowe w rozbiciu na każdą wymienioną powyzej grup społecznych jak to zrobiono z niepełnosprawnymi? Przypomne każdy placi w naszym kraju podatki. Wiem dla obywateli kasy może zabraknąć - dla Ojca Dyrektora oraz obecnie rzadzacych i członków pisu nigdy!
  odpowiedz na komentarz
 • Będzie jeszcze jedno ułatwienie dla niepełnosprawnych ?
  oby go nie było !
  19.07.2018, 13:22
  Politycy mają tendencję do uszczęśliwiania obywateli. Taki pan doktor Władysław Kosiniak - Kamysz z partii chłopskiej promuje rezygnację ze zmiany czasu z letniego na zimowy i vice versa. Rząd też mu sekunduje .Sprawa zaszła daleko i rozpoczęły się konsultacje w Brukseli. Jeżeli Bruksela się zgodzi i wprowadzą czas letni w zimie , to drżyjcie niepełnosprawni , ci co mieszkacie na wsi, wcześnie wstajecie i daleko dojeżdżacie do pracy.Jeśli macie busa o piątej , to po zmianie , będzie tak jakbyście mieli go o czwartej rano.Rządzących wasza dola nie wzruszy , bo oni mają limuzyny, Nie będą wam współczuli,że czekacie na spóźnionego busa na przystanku bez wiaty, podczas , gdy zdrowy elektorat smacznie śpi sowicie obdarzony i zaspokojony "żywą gotówką".Wy aktywizowani przez minister Rafalską , będziecie stali samiusieńcy jak palec na tym przystanku , bo zdrowa szlachta nie pracuje,ona baluje.Jakieś atrakcje dla was? Tak , cooling i freezing gratis.
  odpowiedz na komentarz
 • Knot Prawny - żenada
  Mistrz
  19.07.2018, 07:39
  Znów zamiast bezpośrednio pomóc osobom niepełnosprawnym w gotówce, wpompują środki finansowe do PCPRów, w programy i znów wszystko rozejdzie się po znajomych - mam doświadczenie podziału środków PFRON. Rządzie - Dodaj wreszcie środki bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Dodaj na leki, które rujnują renty i zasiłki ! Niech rząd przestanie tworzyć złe ustawy !
  odpowiedz na komentarz
 • Po co danina solidarnościowa?
  godne życie
  18.07.2018, 22:36
  Po co danina solidarnościowa kiedy będzie reforma i będą renty odbierali wraz zasiłkami pielęgnacyjnymi , również tymi stałymi?Wielu niepełnosprawnych przejdzie z garnuszka państwowego , na garnuszek rodziny i będą oszczędności w budżecie państwa.Wiecie,że bogaci są przeciwni daninie ,, nawet wielu niepełnosprawnych i ich opiekunów np. pani Hartwigczka. Może straci na tym państwo, bo bogaci przeniosą się z podatkami do Czech. Ci zdolniejsi , co dużo zarabiają wyjadą za granicę , bo nie uśmiecha się im bycie płatnikami daniny. Dojdzie do niekorzystnego zjawiska dla polskiej gospodarki- brain drain , czyli drenażu mózgów.Czy na pewno ten biznesmen jest mniej ważny niż warsztaty terapii zajęciowej?Dlaczego rząd planuje zwiększenie dofinansowania to tej formy działania?Może będą przymusowo kierowali wszystkich bezrobotnych,, którym odbiorą renty.Naprawdę szkoda pieniędzy. Kierujcie na nie , tych którzy tego chcą i to lubią a nie wszystkich.Nie róbcie projektów bezsensownych i takich ,bez ,których niepełnosprawni , by wyżyli.To są ciężko zarobione pieniądze podatnika. Nie wydajcie ich lekką ręką. Zamiast tego załatwcie niepełnosprawnym dojazd do pracy i z pracy publicznym transportem. Przykład to kupienie niskopodłogowego autobusu dla gminy , który służyłby nie tylko niepełnosprawnym , ale także innym mieszkańcom.Drugi przykład to dofinansowanie do pensji ON dla pracodawców z otwartego rynku pracy.Gdyby ono było takie same jak płacicie ZAZ, -om czyli 18500 na osobę rocznie plus dofinansowanie z PFRON, to może by ci pracodawcy niepełnosprawnego za taką kasę zatrudnili.I jeszcze płaca. Tylko nie głodowy staż. Dla pracującego inwalidy , który nie ma renty i zasiłków życie za 900 zł miesięcznie , to nie jest wsparcie , tylko nędzna wegetacja.Jeśli uważacie , że ten człowiek jest mało wydajny, to ,albo zrekompensujcie mu to rentą , albo dołóżcie pieniądze do jego wypłaty z budżetu państwa, tak żeby otrzymał pensję minimalną.Tylko wtedy nazywa się to wsparcie.
  odpowiedz na komentarz
 • Daninie - mówimy stanowczo NIE !
  hubert
  18.07.2018, 15:38
  Dziękuję za takie wsparcie . Miała byc pomoc dla mnie , a okazuje się że pracodawca potrąci mi z pensji . Będę mimowolnie wspierał fundacje , stowarzyszenia i innych darmozjadów żerujących na nas i podlizujących się komu trzeba .
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas