Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna a praca na umowę o pracę

21.07.2018
Autor: B.

Witam, w dniu dzisiejszym na komisji w ZUS-ie dostałam rentę socjalną na trzy lata, ale teraz pracuję na pół etatu o umowę o pracę, czy ja mogę dalej pracować, czy muszę się zwolnić z pracy? Ja chcę dalej pracować, nie chcę się zwalniać, co mam zrobić, proszę o pomoc.

Szanowna Pani,

osoba otrzymująca rentę socjalną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być zatrudniona (zarówno na umowę o pracę, jak i w ramach umów cywilnoprawnych, np. umowa zlecenie).

W przypadku zawarcia umowy o pracę, konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarza medycyny pracy dopuszczające do podjęcia zatrudnienia na określonym stanowisku pracy.

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas