Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Leczenie onkologiczne a karta parkingowa

16.07.2018
Autor: L.

Witam, moja mama rozpoczęła leczenie onkologiczne (rak płuc w stopniu zaawansowanym), leczy się w [do wiad. red.]. Od pacjentów dowiedzielismy się, że posiadają karty uprawniające ich do bezpłatnych parkingów przy szpitalach. Jak się można o to starać?

Szanowna Pani,

możemy się domyślać, że chodzi o kartę parkingową. Od 1 czerwca 2014 r. imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, kartę parkingową może otrzymać:

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się lub
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna).

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające łącznie znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna).

Zatem jeśli Pani Mama posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, to należy sprawdzić, czy zawiera ono wszystkie wymagane zapisy. Jeśli tak, to należy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej. Natomiast jeśli Pani Mama nie posiada statusu osoby z niepełnosprawnością, to wniosek o wydanie orzeczenia należy złożyć w miejskim/powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas