Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jaka jest definicja opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej?

03.08.2018
Autor: A.

Opiekuję się moim niepełnosprawnym siostrzeńcem od 12 lat. Moja siostra, a jego mama, nie żyje. Ojciec jego wyprowadził się i założył drugą rodzinę... Siostrzeniec po ukończeniu 18 lat pobiera rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny z GOPS-u. Ma orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ja nie pobieram żadnego zasiłku z tytułu opieki nad nim, ponieważ pani z GOPS-u mówi, że nie mogę, bo kieruję się uczuciami. Ja nie mogę podjąć żadnej pracy, ponieważ zajmuję się siostrzencem. I moje pytanie: na czym polega definicja opiekuna osoby dorosłej niepełnosprawnej? Czy to sąd ustanawia? I czy ja w ogóle jestem jakimś opiekunem?

Szanowna Pani,

można uznać, iż w Polsce funkcjonuje kilka pojęć opiekuna:

  1. opiekun prawny – ustanawiany przez sąd dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie,
  2. opiekun faktyczny – to osoba, która na co dzień sprawuje pieczę nad osobą niepełnosprawną – sam fakt podjęcia opieki powoduje, iż ktoś staje się opiekunem faktycznym.

Natomiast opiekun, który może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy to osoba, która opiekuje się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, wobec której Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje obowiązek alimentacyjny. Kwestie spełniania przesłanek do uzyskania w/w świadczeń badają pracownicy wydziału świadczeń w gminie. Oczywiście decyzje w przedmiocie świadczeń można zaskarżyć.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas